projekt hallerBiuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie rozpoczęło realizację międzynarodowego, polsko-francuski projektu społeczno-edukacyjnego „Armia Polska we Francji. Pamięć ocalona”. Celem projektu jest przybliżenie szerokim kręgom społeczeństwa historii utworzenia w 1917 roku we Francji Armii Polskiej pod dowództwem gen. broni Józefa Hallera.

Projekt objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza na lata 2015 – 2018 a wydarzenia organizowane w dniach 12 i 13 sierpnia 2015 roku - patronatem Ministra Obrony Narodowej.We Francji otrzymał labelizację Mission Centenaire 1914-1918 a także poparcie Ambasady Polskiej w Paryżu.
Projekt ma wymiar wielopokoleniowy, kierowany do wszystkich grup wiekowych społeczeństwa, kładący szczególny nacisk na edukację patriotyczną młodych pokoleń.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w uroczystościach: 12 sierpnia w Klubie Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej na ul. Wawrzyniaka 5 – „Spotkanie Pokoleń” z udziałem m. in. zaproszonych gości z Francji; 13 sierpnia – uroczystości z okazji przypadającej tego dnia 142. rocznicy urodzin generała Józefa Hallera na terenie 12. Brygady Zmechanizowanej.


1) Partnerzy polscy:

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie
II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim
Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Trzcińsku Zdroju

2) Partnerzy francuscy:

Stowarzyszenie Kultura Polska z siedzibą w Le Mans (stolica departamentu Sarthe)
Merostwo w Sillé-le-Guillaume,
le Souvenir Français (stowarzyszenie Francuska Pamięć),
Lions Club w Sillé-le-Guillaume,
Liceum im. Touchard-Washington w Le Mans,
Radio Fréquence Sillé,
Stowarzyszenie Polonia Sarthe.

zaproszenie bdz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności