Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2012 został przyjęty uchwałą
nr XX/197/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. Jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:
www.wzp.pl (ścieżka: www.wzp.pl → Biuletyn Informacji Publicznej → Prawo miejscowe → uchwały Sejmiku → 2008r. → Uchwała nr XX/197/08 → załącznik: 1WPONZ na lata 2008-2012.pdf

Z ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z dn. 23 lipca 2003 r.) - wynika konieczność prowadzenia monitoringu z realizacji nakreślonych w Programie celów i zadań, związanych z opieką nad zabytkami na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności