Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie od 1995 roku dokumentuje upamiętnienia ofiar i wydarzeń z okresu I i II wojny światowej, a także powojennych, istniejących na terenie województwa zachodniopomorskiego. Inwentaryzowane są upamiętnienia o formach przestrzennych akcentów – założenia plenerowe, pomniki, cenotafy – a także tablice pamiątkowe umieszczane w miejscach publicznych. Stanowią one charakterystyczne elementy krajobrazu kulturowego Pomorza Zachodniego, będącego w historii areną wielu wojen i bitew. Obecnie są miejscami pamięci poległych, zaginionych i zmarłych, m.in. Polaków, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Francuzów, Szwedów.

Zebrane informacje i materiały ikonograficzne są katalogowane w postaci kart ewidencyjnych, których wzór opracowany został w BDZ i zatwierdzony przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Krajową Radę Pamięci Walk i Męczeństwa. Aktualnie w archiwum BDZ znajduje się ok. 400 tego typu kart dotyczących upamiętnień pomnikowych z miejscowości województwa zachodniopomorskiego.

Na naszej stronie internetowej, w zakładce „Upamiętnienia”, prezentowane będą wyniki prac dokumentacyjnych - jako pierwsze dotyczące gminy Połczyn Zdrój w powiecie świdwińskim. Są one wynikiem prac badawczych prowadzonych w 2008 r. w ramach pilotażowego projektu PRO MEMORIA VICTIM, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy nadzieję, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach dla różnych gmin województwa zachodniopomorskiego.

 

gmina Połczyn Zdrój

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności