Drukuj

00 Slawno ZDD wstep 1Wojewódzka inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa „Smaki Dziedzictwa” odbyła się 09 września 2017 r. w Sławnie i stanowiła zamknięcie uroczystych obchodów 700-lecia nadania miastu praw miejskich.

 

 

 

 

Szczególnie cenne jest zaangażowanie naszych partnerów regionalnych; bez nich wszelkie starania byłyby bezprzedmiotowe. Na tym tle szczególnie wyróżnia się ziemia sławieńska bogata nie tylko historią, ale także wybitnymi mieszkańcami. Od samego początku – od 2005 (od kiedy koordynatorem wojewódzkim jest Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie) roku mamy zaszczyt współpracować z przedstawicielami powiatu, włodarzami miasta i gmin wiejskich, fundacjami i stowarzyszeniami, regionalistami i właścicielami zabytków, radami sołeckimi. Program wydarzeń - w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa - na ziemi sławieńskiej jest bogatszy niż w wielu innych województwach naszego kraju. Co tym cenniejsze, w Sławnie realizowane są obydwa hasła tegorocznych Dni Dziedzictwa. Łączą się harmonijnie i uzupełniają:
- krajowy „Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu”
- zachodniopomorski: „Smaki dziedzictwa”.
Podczas inauguracji wręczono honorowe wyróżnienia osobom i przedstawicielom instytucji szczególnie zasłużonym w opiece nad dziedzictwem kulturowym Pomorza Zachodniego: Odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, dyplomy honorowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Swojskie zabytki”.
Wykład inauguracyjny wygłosiła dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie Joanna Chojecka. 

Relacja Radia Szczecin dostępna jest tutaj.