Drukuj

Chwarszczany warsztaty 4„CHWARSZCZANY NA SZLAKU TEMPLARIUSZY” – to wyjątkowo ważne wydarzenie historyczne i kulturalne, od lat wzbogacające Europejskie i Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa. W tym roku, uzyskało ono patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie. Zorganizowane zostało przez: Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach, Gminę Boleszkowice, w partnerstwie z Komandorią Rurka, Stowarzyszeniem Szlak Templariuszy, Biurem Dokumentacji Zabytków w Szczecinie; całością dowodził dr Przemysław Kołosowski.

 

 


25 sierpnia 2017 r. – odbyły się Warsztaty Kultury Średniowiecznej: pokazy i warsztaty dawnego rzemiosła, garncarstwa, tkactwa, kowalstwa, kaligrafii, ciesielstwa, skórnictwa, młynarstwa, pszczelarstwa. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję aby poznać stroje rycerskie i uzbrojenie: joannitów, templariuszy, krzyżaków. Młodsi i starsi uczestniczyli w warsztatach ryglowych i plastycznych (Anna Bartczak, Maria Witek, Grażyna Bajdan z BDZ, Waldemar Witek - NID). 

W kaplicy chwarszczańskiej przeprowadzono prelekcje naukowe przybliżające słuchaczom rodzime budownictwo ryglowe pn. „Budownictwo ryglowe – balast czy dobrodziejstwo) (Waldemar Witek NID); Paweł Moszyński(Stowarzyszenie Szlak Templariuszy) „Wizualizacja zamku templariuszy w Atlit w Ziemi Świętej”. Przemysław Kołosowski (Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach) przedstawił „Chwarszczany – dziedzictwo templariuszy – badania i działania w latach 2004-2017”. Przy specjalnie przygotowanym wykopie archeologicznym prelekcje „Templariusze na ziemi bańskiej” poprowadził Andrzej Krywalewicz, a o badaniach antropologicznych informowała dr. hab. Iwona Teul. 

„Pieśni krzyżowców” – wieczorny koncert zespołu „Viatores” w magicznym wnętrzu kaplicy dostarczył niezapomnianych wrażeń licznie zgromadzonym słuchaczom.
26 sierpnia w Porzeczu na łęgach nadodrzańskich odbyła się druga część wydarzeń. Licznie przybyli goście (w tym z Niemiec) uczestniczyli w pokazach dawnych rzemiosł, słuchali pieśni („Viatores”), prelekcji, kosztowali strawy (miody, podpłomyki), próbowali swoich sił w zawodach łuczniczych i szermierczych potyczkach. Odbyły się także warsztaty budownictwa ryglowego i konkursy plastyczne. Szczególnie emocjonujący był pokaz w szrankach, dowodzący, że nie tylko ciężkozbrojny rycerz biegle władał mieczem, włócznią i piką; ale średniowieczne białogłowy były równie dzielne. 

Zwieńczeniem dwudniowego święta była inscenizacja „Przybycie templariuszy na ziemię kiniecką” i taniec z ogniem. 

I my tam byliśmy i w przyszłym roku będziemy także. 

25 sierpnia - Chwarszczany

 

 

26 sierpnia - Porzecze