syndromBiuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zaprasza na ostatni przed wakacjami wykład w cyklu „Z zabytkami na Ty", który odbędzie się we wtorek, 6 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na parterze gmachu przy ul. Teofila Starzyńskiego 3 o godz. 17.00.
Tym razem prelegentem będzie Krzysztof Kowalski, kierownik Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie, który zaprezentuje temat „Syndrom zanikania. Powojenne losy zabytków archeologicznych z dawnych zbiorów szczecińskich w świetle odkryć z ostatnich lat"

 

 

 

 

 

 


Źródła archeologiczne należą do tych świadectw kultury dawnej, które zazwyczaj ulegają najsilniejszym redukcjom i utracie cech pierwotnych zanim trafią do zbiorów muzealnych. Powodem tego jest długi okres oddzielający czasy ich użytkowanie od momentu odkrycia, w trakcie którego są poddane procesom destrukcyjnym działającym w środowisku naturalnym. Bywa również, że po włączeniu do kolekcji muzealnych, koleje ich losów splatają się z dziejami regionu, z którego pochodzą. W warunkach niepokoju są narażone na niszczenie, a jego skutki przypominają nieco uszczuplenia i transformacje zachodzące przed odkryciem.

Wykład jest opowieścią o najnowszych badania nad losami zabytków archeologicznych z dawnych zbiorów gromadzonych od 1. połowy XIX wieku w Szczecinie, które zaginęły w czasach około schyłku II wojny światowej. Jest próbą przedstawienia mechanizmów powodujących tę utratę i wysiłków służących przywróceniu zanikających muzealiów z największej i najcenniejszej kolekcji starożytności pomorskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności