1Tematem majowego spotkania z cyklu Z ZABYTKAMI NA TY będzie „Modernizm w architekturze Szczecina i regionu – dylematy konserwatorskie". Prelekcję poprowadzi arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz we wtorek 9 maja 2017 r. o godz. 17.00. Zapraszamy do sali konferencyjnej WKIDN przy ul. Starzyńskiego 3-4.

 

 

 

 

Region zachodniopomorski nie jest postrzegany jako centrum architektonicznej awangardy początków XX wieku. Mało znane są urbanistyczne rozwiązania osiedli projektowanych według zasad „miast-ogrodów", funkcjonalistyczne osiedla społeczne czy robotnicze. Nie są powszechnie znane ślady twórczości wielkich architektów niemieckiego modernizmu jak Walter Gropius, Max Berg, Hermann Muthesius, ani lokalnych twórców, jak Adolf Thesmacher, Dietrich Suhr. Zapomniana została działalność szczecińskiej Szkoły Rzemiosł Artystycznych, przenoszącej idee Bauhausu, na którą wpływ mieli m.in. Peter Berhrens czy Mies van der Rohe. Nie doceniamy także dokonań polskich architektów lat 60. XX w., dzięki którym powstał szereg zespołów mieszkaniowych, „grzybek" Baltony, kino „Kosmos" czy pawilon „Cezas". Te braki powodują podejmowanie pochopnych lub nieraz błędnych decyzji inwestycyjnych. Warto więc dokonać swoistego „odkrycia" zachodniopomorskiego modernizmu i poznać problematykę konserwatorską na wybranych przykładach.

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności