zabytekDOTACJE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA PRACE KONSERWATORSKIE I BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH 2017

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

  

 

Tegoroczna kwota przeznaczona w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na tego rodzaju dotacje wynosi 1 150 000 zł. Wszystkie niezbędne informacje oraz elektroniczną wersję wzoru wniosku wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:

http://kultura.wzp.pl/index.php/mecenat/konkursy/ochrona-zabytkow

Nabór wniosków trwa do dnia 3 lutego 2017 r.

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Dokumentacji Zabytków w Szczecinie lub Wydziale Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego pod nr tel.: 91 440 30 15 lub adresem e-mail: ppoterska@wzp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności