Drukuj

IMAG0801W dniu św. Mikołaja odbył się kolejny wykład, w ramach projektu Biura Dokumentacji Zabytków „Z zabytkami na TY". Tym razem tematem spotkania były „Kapliczki i krzyże w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego", które zaprezentowali Maria i Waldemar Witkowie. 

 

Kapliczki oraz krzyże (przydrożne i kościelne) stanowią autentyczny przejaw ludowej religijności, a na obszarze Pomorza Zachodniego były i są elementem budowania tożsamości narodowej i religijnej po 1945 roku. Są to akcenty architektoniczne, wkomponowane w historyczny krajobraz kulturowy, „oswajające" zastane dziedzictwo poprzednich pokoleń i narodów. Przy krzyżach i kapliczkach (jeśli we wsi nie było kościoła) mieszkańcy modlili się o deszcz w czasie suszy, prosili o dobre plony, czy modlili się w intencjach osobistych. Były także miejscami pożegnania ze zmarłymi, zwłaszcza w obliczu braku duchownych, czy kościołów niekonsekrowanych w obrządku rzymsko-katolickim. Pozwalały na spotkania różańcowe, majowe, święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. W przestrzeniach przykościelnych (np. na historycznych cmentarzach) powszechnie stawiane są krzyże misyjne, na pamiątkę odbytych tu rekolekcji parafialnych.