Drukuj

Chojna-Terra 2016 12-22 grudnia 2016 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie, odbyła się Konferencja popularno-naukowa pt. „Niechciane dziedzictwo". Wokół dziedzictwa kulturowego północno-zachodniej Nowej Marchii.
Organizatorami byli: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita" w Chojnie oraz Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Koordynację naukową objął dr Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński). 

 


W trakcie dwóch paneli wygłoszono osiem referatów dotyczących dziedzictwa kulturowego powiatu gryfińskiego, których przedstawiono m.in. zagadnienia związane ze strategią ochrony, ocenę stanu zachowania wybranych elementów krajobrazu kulturowego oraz kwestie kirkutów i upamiętnień żydowskich.
Pracownicy Biura Dokumentacji Zabytków wygłosili referaty nt.

 

Tekst: Maria Witek,
Zdjęcia: Malwina Markiewicz