Chojna-Terra 2016 12-22 grudnia 2016 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie, odbyła się Konferencja popularno-naukowa pt. „Niechciane dziedzictwo". Wokół dziedzictwa kulturowego północno-zachodniej Nowej Marchii.
Organizatorami byli: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita" w Chojnie oraz Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Koordynację naukową objął dr Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński). 

 


W trakcie dwóch paneli wygłoszono osiem referatów dotyczących dziedzictwa kulturowego powiatu gryfińskiego, których przedstawiono m.in. zagadnienia związane ze strategią ochrony, ocenę stanu zachowania wybranych elementów krajobrazu kulturowego oraz kwestie kirkutów i upamiętnień żydowskich.
Pracownicy Biura Dokumentacji Zabytków wygłosili referaty nt.

  • mgr Maria Witek i mgr Waldemar Witek (Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie)
    Ochrona dziedzictwa kulturowego powiatu gryfińskiego.
  • mgr inż. arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz i mgr Kamila Wójcik
    Historyczne detale i stolarki architektoniczne w zabytkowych domach terenu dawnej Nowej Marchii – stan zachowania na podstawie badań terenowych i opracowań Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.
  • mgr Anna Bartczak
    „Pamięć pogrzebana". Losy cmentarzy żydowskich na terenach dawnej Nowej Marchii po II wojnie światowej

 

Tekst: Maria Witek,
Zdjęcia: Malwina Markiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności