DSC0896923 listopada 2016 roku przedstawiciele Biura Dokumentacji Zabytków wzięli udział w „Chociwelskich spotkaniach z przeszłością", zorganizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Chociwlu, przy współpracy z Książnicą w Stargardzie.

 

 

 

Tym razem tematem przewodnim były dwory, parki i folwarki okolic Chociwla, stanowiące wyróżniający się element w krajobrazie kulturowym gminy i regionu. Wykłady przeprowadzili specjaliści związani z zabytkoznawstwem oraz ochroną zabytków:

  • Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, „Dwory i pałace w gminie Chociwel"
  • Mirosław Opęchowski, „Parki dworskie gminy Chociwel"
  • Maria i Waldemar Witkowie, „Zespoły folwarczne w gminie Chociwel – dziedzictwo niedostrzegane, czy zapomniane"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności