6 września 2016 r. w siedzibie BDZ zainicjowało cykl spotkań dla mieszkańców Szczecina pn. “Z ZABYTKAMI NA TY”.

 

 

 

 

Pierwszy wykład pt. “Dziedzictwo ryglowe Pomorza Zachodniego – dobrodziejstwo czy balast?” poprowadzili etnografowie Maria i Waldemar Witkowie. Licznie zgromadzeni uczestnicy mieli okazje zapoznać się z rodzimym budownictwem stanowiącym swoisty wyróżnik regionu. Przybliżono zarówno charakterystyczne typy architektury ryglowej, jak i problemy konserwatorskie oraz formy popularyzacji i edukacji kierowane do wszystkich grup wiekowych naszego społeczeństwa.

 

Dla uczestników wykładu przygotowano także publikację “Między słupem i ryglem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności