Drukuj

inauguracja 123 września 2016 r. w Sali Anny Jagiellonki Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie miała miejsce uroczysta inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2016, które w województwie zachodniopomorskim przebiegają pod hasłem "Pamięć miejsc i ludzi".

Wzorem lat poprzednich koordynatorem wojewódzkim Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa - jest Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa objęte zostały honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.
Podczas uroczystej inauguracji ZDD wręczone zostały złote i srebrne odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z siedzibą w Warszawie Oddział w Szczecinie.

Wyróżnienia wręczali: Pani Ewa Stanecka - Zachodniopomorski Konserwator Zabytków, z upoważnienia zarządu Województwa zachodniopomorskiego Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków Cezary Nowakowski oraz Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z siedzibą w Warszawie Oddział w Szczecinie, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie dr inż. arch. Beata Makowska.

Złotą Odznakę otrzymali:

1. Ewa Kowalska - historyk sztuki, obecnie Miejski Konserwator Zabytków w Kołobrzegu
2. Jadwiga Kowalczyk-Kontowska, obecnie st. kustosz w Muzeum Regionalnym w Szczecinku
3. Wiesław Piotrowski - strażak-ratownik z Jednostki Wojskowej nr 1965 w Olesznie

oraz Odznaka przyznana na wniosek Pani Ewy Staneckiej - Zachodniopomorskiego Konsetwatora Zabytków w Szczecinie
4. Ks. Jarosław Biryłko - proboszcz parafii prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie, parafii prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Dolicach a także parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku.

Srebrną odznakę otrzymali:

1. Jarosław Leszczełowski - regionalista, Honorowy Obywatel Złocieńca (od 2007r.), autor licznych publikacji dotyczących historii regionu - Pojezierza Drawskiego, ziemi złocienieckiej i wałeckiej

Łącznie z tegorocznymi przyznano dotychczas 66 takich wyróżnień.

Wręczone zostały również honorowe dyplomy „Swojskie Zabytki” nadawane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Otrzymali je:

1. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce - na ręce Pani Róży Król
2. Lidia Lalak-Szawiel, Czesław Szawiel - nauczyciele, regionaliści od lat działający na rzecz promowania walorów ziemi łobeskiej
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie - ksiądz proboszcz prałat Józef Cyrulik oraz rada parafialana - za szczególną dbałość o zabytkowe obiekty sakralne, w tym świątynie w Łobzie, Strzmielach, Karwowie, Grabowie i Dobieszewie
4. Władysław Wrzesień - sołtys Łącka wraz z Radą Sołecką w Łącku gm. Postomino - za działania na rzecz zachowania i propagowania tradycyjnego krajobrazu zachodniopomorskiego


Inaugurację dopełnił wykład dr Janiny Kochanowskiej "Zamek Książęcy w Szczecinie - skarbnica pamięci pokoleń".
Na zakończenie zebrani gości mieli niepowtarzalna okazję zwiedzić Zamek, o którym w jak zwykle interesujaco opowiadał Pan Tomasz Wieczorek jak również podziwiać panoramę miasta z tarasu widokowego skrzydla północnego Zamku.

 

Zobacz także: Prezentacja dr Janiny Kochanowskiej "Zamek Książęcy w Szczecinie - skarbnica pamięci pokoleń"

zdjęcia: Waldemar Witek