Drukuj

scan001Zapraszamy do aktywnego włączenia się w organizację tegorocznych Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, które na terenie naszego województwa odbywać się będą pod hasłem „Pamięć miejsc i ludzi”. Wydarzenia kulturalne zachodniopomorskich Dni dziedzictwa łączyć będą wątki ideowo-programowe Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowanych od lat na Pomorzu Zachodnim i objętych patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszalka Województwa Zachodniopomorskiego, z bardzo silnie wyeksponowaną specyfiką kulturową i historyczną regionu.

Formuła Zachodniopomorskich dni Dziedzictwa ukierunkowana jest na promowanie w kontekście europejskim różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, propagowanie dialogu międzykulturowego i wzmocnienie identyfikacji społecznej z lokalną, rodzimą spuścizną kulturową, postrzegana tak w wymiarze materialnym jak i duchowym.
Wydarzenia organizowane od sierpnia do października w ramach ZDD adresowane będą do możliwie najszerszego kręgu odbiorców, a udział w nich będzie bezpłatny i w pełni dostępny.

 

Tegoroczne hasło "Pamięć miejsc i ludzi" przywołuje na myśl wspomnienia zachowane w ludzkich umysłach i sercach, a także te symboliczne, tkwiące w przestrzeni naszego regionu, na Pomorzu Zachodnim, w miejscach istniejących lub bezpowrotnie przepadłych, tych nieobecnych z powodu trudnej historii tego terenu. Kanwą wydarzeń ZDD 2016 będą nade wszystko ludzkie losy, a także - czasem niełatwe - koleje dóbr dziedziczonych: zabytków, zapomnianych cmentarzy, pomników, miejsc rodzinnych i przechowywanych w nich tradycji lokalnych. Dzięki pamięci trwają i trwać będą: kultura, tradycja, poczucie tożsamości...

Pragnę podkreślić szczególną troskę władz samorządowych Pomorza Zachodniego o dziedzictwo kulturowe i budowanie pozytywnych relacji społecznych w tym zakresie, także poprzez organizację zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.

W zakresie programu, form i terminu wydarzeń ZDD 2016 proszę kontaktować się z Biurem Dokumentacji Zabytków, tel. 091 - 430 70 98, e-mail:biuro@bdz.szczecin.pl