ploty plakatBiuro Dokumentacji Zabytków objęło patronatem odbywającą się 3 marca 2016 roku w Nowym Zamku w Płotach I Konferencję Historyczną “Od pieczęci do herbu”. Ma ona być pierwszym z cyklu zróżnicowanych wydarzeń, które będą inaugurować obchody 740 rocznicy nadania Płotom praw miejskich, która będzie świętowana uroczyście w lipcu 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach i Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych “Pasja” – chcą przybliżyć miejscowej społeczności wiedzę na temat historii i dziedzictwa kulturowego regionu. Dlatego na konferencję przygotowaną przez grono historyków, regionalistów i pasjonatów historii zaproszeni zostali zarówno uczniowie płotowskich szkół, jaki i wszyscy mieszkańcy zainteresowani tą tematyką. W zamierzeniach organizatorów jest kontynuacja takich spotkań z historią i kulturą i organizowanie ich cyklicznie.
Ponieważ obecny rok został ogłoszony Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, tematyka pierwszej konferencji obejmuje tematy związane ściśle z historią miasta, ale także te przybliżające kwestie związane z chrztem Pomorza podczas misji chrystianizacyjnych biskupa Ottona z Bambergu w latach 1124-25 i 1128 i ich śladami materialnymi i duchowymi.
Miejscem spotkania jest Nowy Zamek w Płotach, jeden z najcenniejszych obiektów zabytkowych w mieście, które wyróżnia się posiadaniem na swoim terenie dwóch efektownych, historycznych siedzib wybitnych rodów pomorskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności