Drukuj

gryfZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2016.

Tegoroczna kwota przeznaczona w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na dotacje wynosi 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych). Wszystkie niezbędne informacje oraz elektroniczną wersję wzoru wniosku znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej załącznikach.

 

 

 

 

Osoby fizyczne obowiązkowo dołączają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury udzielania dotacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).

Nabór wniosków trwa do dnia 15 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.: 91 440 30 15

http://kultura.wzp.pl/mecenat/konkursy/ochrona-zabytkow/577-zabytki-2016-nabor-wnioskow.html