konferencja 16W ramach realizacji projektu „Kapliczki i krzyże przydrożne wjako element identyfikacji społecznej i kulturowej na Pomorzu Zachodnim. Tradycje regionu” 18 listopada odbyła się sesja popularno-naukowa w Trzebiatowie poświęcona temu tematowi. Spotkanie zapoczątkowało wręczenie nagród dzieciom, które brały udział w konkursie plastycznym „Kapliczki przydrożne”.

 

Później licznie zgromadzeni uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień Marty Górskiej, która przybliżyła historię i tradycje stawiania kapliczek, dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Renaty Teresy Korek o poszukiwaniach kapliczek na terenie gmin powiatu gryfickiego – „Śladami gryfickich kapliczek”, opowieści Jacka Handora o zrealizowanych przez niego projektach nowych kapliczek na terenie gminy Trzebiatów – „Kapliczki okiem »budowniczego«”, Anny Bartczak z Biura Dokumentacji Zabytków o specyficznej dla naszego regionu odmianie kapliczek – „Jedno miejsce, dwa znaczenia – kapliczki na cokołach pomników I wojny światowej” oraz wspólnego referatu Marii Witek (BDZ) i Waldemara Witka (Narodowy Instytut Dziedzictwa) o kapliczkach w różnych powiatach województwa zachodniopomorskiego – „Z wizytą u sąsiadów – regionalne odrębności w architekturze kapliczek”.
Konferencji towarzyszyła też wystawa przygotowana przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie poświęcona kapliczkom z terenów powiatów gryfickiego i wałeckiego.

tekst i zdjęcia: Anna Bartczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności