Drukuj

plakat-zaproszenie

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie wraz z działającym we Francji stowarzyszeniem Kultura Polska (z siedzibą w Le Mans w departamencie Sarthe) rozpoczęło realizację międzynarodowego, czteroletniego projektu społeczno-edukacyjnego pn.: „Armia Polska we Francji. Pamięć ocalona”. Jego celem jest przybliżenie szerokim kręgom społeczeństwa historii utworzenia w 1917 roku we Francji Armii Polskiej pod dowództwem gen. broni Józefa Hallera.

W ramach podjętych działań edukacji patriotycznej BDZ nawiązało współpracę z 12. Brygadą Zmechanizowaną im. gen. broni Józefa Hallera, pielęgnującą tradycję bohaterskich czynów żołnierzy „Błękitnej Armii”. Projekt objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza a wydarzenia organizowane w dniach 12 i 13 sierpnia 2015 roku - patronatem Ministra Obrony Narodowej.

 

 


Projekt ma wymiar wielopokoleniowy, kierowany do wszystkich grup wiekowych społeczeństwa, kładący szczególny nacisk na edukację patriotyczną młodych pokoleń.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w uroczystościach: 12 sierpnia w Klubie Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej na ul. Wawrzyniaka 5 – „Spotkanie Pokoleń” z udziałem m. in. zaproszonych gości z Francji; 13 sierpnia – uroczystości z okazji przypadającej tego dnia 142. rocznicy urodzin generała Józefa Hallera na terenie 12. Brygady Zmechanizowanej.
Poniżej szczegółowy program.


Program uroczystości:


12 sierpnia 2015, godz. 11.00

„Armia Polska we Francji. Pamięć ocalona” - Spotkanie Pokoleń 

• Wystawa „Armia Błękitna w walkach o niepodległość Polski 1917-1920”
• Wystawa ze zbiorów pana Mirosława Borowskiego w 142. Rocznicę urodzin gen. broni Józefa Hallera
• Prelekcja: Powstanie Armii Błękitnej w Sarthe 1917-1919. Pamięć zapomniana.
   W ramach wystąpienia zostaną przedstawione następujące fakty historyczne:

- pierwszy obóz szkoleniowy piechoty w Sillé-le-Guillaume,
- drugi obóz szkoleniowy w Mamers,
- ślady materialne w Crissé,
- polska artyleria w Le Mans,

prelegent: Alicja Trojanowska-Duluc, prezes stowarzyszenia Kultura Polska (Francja)

organizatorzy: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Klub 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, stowarzyszenie Kultura Polska (Francja)

miejsce: Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, ul. Wawrzyniaka 5, 70-392 Szczecin

Wstęp wolny

 

13 sierpnia, 2015, godz. 9.00

Uroczystość z okazji 142. rocznicy urodzin generała Józefa Hallera – patrona 12 Brygady Zmechanizowanej.

- powitanie gości i przemówienia okolicznościowe
- odczytanie Apelu Pamięci Oręża Polskiego
- salwa honorowa
- złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy
- defilada
- zwiedzanie Sali Tradycji
- pokaz statyczny sprzętu będącego na wyposażeniu 12 Brygady Zmechanizowanej

organizatorzy: 12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, stowarzyszenie Kultura Polska (Francja)

partnerzy: Muzeum Wojska w Białymstoku - Miejska Instytucja Kultury

miejsce: Plac Apelowy 12 Brygada Zmechanizowana, al. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie

Dzień otwartych koszar - wstęp wolny

 

"W WAS JEST POLSKA!"

 

1folder bdz

 

 

2folder bdz