Drukuj

siemczyno 2015 24W dniach 3 – 5 lipca 2015 r. już po raz XII odbyły się Henrykowskie Dni w Siemczynie, miejscowości położonej na Pojezierzu Drawskim, pomiędzy Czaplinkiem a Złocieńcem. Znajduje się tutaj imponujący zespół pałacowo – parkowy z folwarkiem, który – odrestaurowany z poszanowaniem substancji zabytkowej - pełni obecnie funkcje hotelowo – konferencyjne. Zniszczony upływem czasu barokowy pałac jest w trakcie prac zabezpieczająco – renowacyjnych, zmierzających do przywrócenia dawnej funkcji mieszkalnej, ale i nowej – otwartego miejsca spotkań, wystaw i wydarzeń kulturalnych w regionie.

 

W przeszłości majątek ziemski należał do rodu von Goltz, później von Arnim, także von Bredow, współcześnie (po 1945 r.) funkcjonował tu PGR, szkoła podstawowa, ośrodek kolonijny a obecnie historyczne założenie rezydencjonalne znajduje się w rodzinie państwa Andziaków - przedsiębiorców, społeczników, miłośników i popularyzatorów historii Ziemi Drawskiej, założycieli Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Właśnie oni wraz z współpracownikami, corocznie w lipcu, przygotowują - otwarty dla wszystkich chętnych - trzydniowy cykl wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych, z zaakcentowaniem kultury artystycznej okresu baroku.
Tegoroczną edycję, podobnie jak poprzednie, rozpoczęła konferencja naukowa Z dziejów Ziemi Drawskiej. Wszystkie przedstawione w niej referaty wniosły interesujące fakty przybliżające słuchaczom dzieje historycznych ziem pogranicza Księstwa Pomorskiego, Polski i Marchii Brandenburskiej w aspekcie politycznym, gospodarczym, architektonicznym, artystycznym i przyrodniczym.
W ramach wystąpień Biuro Dokumentacji Zabytków i Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotowało prezentację panelową Kościoły ryglowe powiatu drawskiego – codzienność sakralnego dziedzictwa. Prelegenci (Maria Witek, Waldemar Witek, Aleksandra Hamberg-Federowicz i Beata Makowska) – na podstawie autorskiego projektu Kościoły ryglowe Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, realizowanego od 2013 roku - przedstawili analizę świątyń regionu drawskiego, ich stanu zachowania, istniejących zagrożeń, a także specyfikę działań konserwatorskich (dokumentacyjnych i technologicznych). Głównym celem tego projektu jest wypracowanie wzorców działania i skutecznej pomocy konserwatorskiej dla wiernych, proboszczów, rad parafialnych. Efektem podjętych działań jest też wydany przez BDZ poradnik „Kościoły ryglowe Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej – problemy konserwatorskie. Codzienność sakralnego dziedzictwa”, propagujący właściwą ochronę i opiekę nad unikatowym już dziś dziedzictwem ryglowym Pomorza Zachodniego.
W kolejnych dniach, na dziedzińcu i w parku pałacowym, odbywały się liczne zajęcia interaktywne, artystyczne i kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. plenery rysownicze, botaniczne zagadki, gry terenowe, estradowe występy folklorystyczne, pokazy grup rekonstruktorów historii (m.in. XVII-wieczny obóz żołnierski, musztra, szermierka, strzelanie z łuku). Otwarto też aleję artystów i rzemieślników, warsztaty w kuźni ceramicznej, warsztaty tańców pałacowych. Po parkowych błoniach spacerowały z gracją postaci w malowniczych barokowych strojach, przenosząc widzów w przeszłość - do czasów dworskich menuetów i rodzajowych scen parkowych, utrwalonych chociażby w obrazach Antoine’a Watteau.
W muzycznej części tegorocznych Henrykowskich Dni prawdziwą perłą były dwa koncerty: arii barokowych w wykonaniu solistów Filharmonii Bydgoskiej – Agnieszki Broczkowskiej (sopran) i Marcina Naruszewicza (tenor) oraz występ Jacka Wójcickiego z Wielką Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej.
Do udziału w siemczyńskich wydarzeniach plenerowych włączyło się także Biuro Dokumentacji Zabytków, prowadząc warsztaty edukacyjne z cyklu Ryglowe łamanie głowy. Tym razem, oprócz zabaw rysunkowych i szarad, zaprosiliśmy młodych uczestników do samodzielnego (z „nieznaczną” tylko pomocą dorosłych) zbudowania fragmentu ściany ryglowej, z różnym typem wypełnień, w tym własnoręcznie wyrobioną cegłą surową, suszoną na słońcu. Dobra zabawa stała się też okazją do poznania dawnej techniki rzemiosła ciesielskiego i … fachowego słownictwa (jak rygiel, strychuł, zastrzał, czop, gniazdo). W nagrodę za trud młodzi budowniczowie otrzymali od organizatorów dyplomy – certyfikaty z pamiątkową pieczęcią.