dni cedyni 19W dniach 19 – 21 czerwca 2015 roku, obchodzone były Dni Cedyni – wydarzenie kulturalno – społeczne dedykowane mieszkańcom miasta i gminy Cedynia, adresowane także dla turystów chętnych poznać bogatą historię i dziedzictwo kulturowe tej najdalej na zachód położonej gminy w Polsce. Coroczna organizacja uroczystości wiąże się z tradycją upamiętniania kolejnych rocznic bitwy pod Cedynią - zwycięstwa Mieszka I i jego brata Czcibora nad wojskami margrabiego Hodona w dniu 24 czerwca 972 roku.
W tym roku organizatorzy zaproponowali bardzo atrakcyjny program, a do udziału i współpracy zaproszono także Biuro Dokumentacji Zabytków.


Wydarzeniem inaugurującym była piątkowa konferencja naukowa "Cedynia w czasie i przestrzeni", którą zorganizowano we wnętrzach XIII - wiecznego dawnego klasztoru cysterek, pieczołowicie odrestaurowanego przez obecnych właścicieli państwa Aleksandrę i Piotra Hrynkiewiczów. Sesja opracowana i moderowana przez dr. Pawła Migdalskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego podzielona została na dwa panele tematyczne: Przestrzeń i Czas. W pierwszej części uwagę słuchaczy skupiono na potencjale geograficznym, przyrodniczym i kulturowym regionu. Geologiczną genezę Wzgórza Waldensów koło Orzechowa przedstawił dr Andrzej Piotrowski (Oddział Pomorski Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowy Instytut Badawczy), a unikalne w Europie (!) walory przyrody rezerwatu „Bielinek” omówiła pani prof. dr hab. Wanda Bacieczko (Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).
Maria Witek (Biuro Dokumentacji Zabytków) i Waldemar Witek (Narodowy Instytut Dziedzictwa) przedstawili uczestnikom spotkania i szeroko omówili temat „Dziedzictwo niedostrzegane czy zapomniane. Zespoły folwarczne w krajobrazie kulturowym gminy Cedynia”. Propozycję badań hydroakustycznych dolnego biegu Odry, także w kontekście historycznych znalezisk z wojskowej operacji forsowania Odry w 1945 r., przedstawił dr Piotr Maliński (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Szczeciński).
W drugiej części konferencji królowała już wyłącznie historia z dominującym wątkiem znaczenia politycznego kontekstu obu słynnych bitew cedyńskich: rozegranych w roku 972 i 1945 (referaty prof. dr. hab. Stanisława Rosika z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr. Pawła Migdalskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego). O znaczeniu militariów wczesnośredniowiecznych znalezionych w okolicach Cedyni zajmująco opowiadał dr Andrzej Janowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN).
Dopełnieniem problematyki badawczej był pokaz filmów z archiwum szczecińskiej TVP, poświeconych bitwom cedyńskim i ich znaczeniu w dziejach Polski, m.in. z komentarzem merytorycznym znawców tematu, profesorów Gerarda Labudy i Władysława Filipowiaka. Obecne podczas projekcji cedynianki – wnuczki pierwszych osadników wojennych – ze wzruszeniem rozpoznawały swoich krewnych, uwiecznionych na archiwalnych taśmach.
Uczestnicy konferencji mogli też zwiedzić średniowieczne skrzydło klasztoru cysterek (współcześnie zaadaptowane na hotel), a przewodnikami byli panowie Piotr Hrynkiewicz - właściciel obiektu i Maciej Płotkowiak- architekt, autor projektu rekonstrukcji zabytkowego klasztoru.
Sobotnie Cedyńskie Spotkania z Historią rozgrywały się w plenerze, na polanie u podnóża Góry Czcibora, w pobliżu Osinowa Dolnego. Rozlokował się tutaj obóz rekonstruktorów średniowiecznej historii i kultury materialnej. Zwiedzający mięli okazję zobaczyć kramy dawnych rzemieślników, przyjrzeć się pracy odlewnika tworzącego biżuterię, kowala, miodosytnika, tkaczki, garncarza. Odbyły się też pokazy średniowiecznego uzbrojenia, sokolnictwa, turnieje i pojedynki wojów słowiańskich. Biuro Dokumentacji Zabytków oraz Muzeum Regionalne w Cedyni przygotowały ofertę edukacyjną dla najmłodszych: warsztat pracy archeologa z piaskownicą pełną zakopanych „skarbów”, twórcze zabawy z gliną rzeźbiarską, kolorowanki, szarady, krzyżówki o zabytkach regionu. Chętni otrzymali bite na miejscu „średniowieczne” monety, pocztówki z pamiątkową pieczęcią, książki o tematyce regionalistycznej.
Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem była widowiskowa inscenizacja bitwy pod Cedynią, odegrana z należytą dramaturgią aż do zwycięskiego dla wojów Mieszka finału. Ciekawostką jest fakt, że tegoroczną rekonstrukcję bitwy nagrywała ekipa filmowców z Discovery Channel z profesjonalnym sprzętem nagrywającym wzbudzającym duże wrażenie wśród publiczności (kamera na wysięgniku dźwigowym, kołujący nad polaną dron, minikamery na hełmach rycerzy). Cedyńska historia na pewno zyska na popularności!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności