Drukuj

pismo edd 2015Jak co roku zapraszamy do udziału i włączenia się w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, które na terenie naszego województwa odbywać się będą pod hasłem "Dziedzictwo utracone - dziedzictwo ocalone", ze szczególnym uwzględnieniem elementów dziedzictwa niematerialnego - tradycji wojskowych i patriotycznych.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, organizacje i stowarzyszenia, szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne.
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy projekt europejski w dziedzinie kultury, realizowany w dziedzinie kultury, realizowany od 1991 r. decyzja Rady Europy praktycznie we wszystkich krajach naszego kontynentu. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, propagowanie dialogu międzykulturowego i identyfikacji społecznej z lokalnym dziedzictwem. Wydarzenia organizowane w ramach EDD adresowane są do możliwie najszerszego kręgu odbiorców, co daje im aspekt uniwersalny. Województwo Zachodniopomorskie od 2005 r. aktywnie uczestniczy w obchodach EDD. Koordynatorem i organizatorem w imieniu Zarządu WZ jest Biuro Dokumentacji Zabytków. W bezpłatnych, w pełni dostępnych imprezach organizowanych w ramach EDD, w kolejne wrześniowe weekendy, uczestniczy corocznie kilkanaście tysięcy osób, w licznych miastach i wsiach naszego regionu. Od paru lat Wydarzeniom EDD towarzyszą także publikacje książkowe i informacyjne, odnoszące się do zasobów kulturowych Pomorza Zachodniego.

Zapraszamy!