slawecin 01Drewniana wolnostojąca wieża – dzwonnica - kościoła pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Sławęcinie, gm. Choszczno, pochodzi z 1695 r. Ulokowana jest przy zachodnim szczycie kamiennego XVI wiecznego kościoła, będącego obecnie kościołem filialnym Parafii Rzymskokatolickiej w Piaseczniku.
Wieża wzniesiona w konstrukcji szkieletowej na planie kwadratu, oszalowana deskami, przykryta jest czterospadowym dachem namiotowym zwieńczonym iglicą z kulą i chorągiewką. Wewnątrz wieży zawieszony jest dzwon z 1568 r., pochodzący ze stargardzkiej ludwisarni Josta van Viestena, drugi nie zachował się.


Wieża kościoła w Sławęcinie jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego i stanowi przykład typowego dla regionu drewnianego budownictwa szkieletowego. Z uwagi na XVII wieczny rodowód można ją zaliczyć do najcenniejszych obiektów tego typu w województwie.
W okresie II wojny światowej lub tuż po niej wieża została ostrzelana i uszkodzona, ale do ubiegłego roku nie była poddawana poważniejszym pracom remontowym i jej stan techniczny poważnie się pogarszał. W wyniku zniszczenia fundamentów i podwalin wieża znacznie przechyliła się i była zagrożona katastrofą budowlaną.
Niezbędne do przeprowadzenia ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie wymagały specjalistycznych rozwiązań technicznych, w szczególności stabilizacji konstrukcji, założenia fundamentu i napraw ciesielskich.
W grudniu 2012 r., dzięki merytorycznemu wsparciu Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, parafia podjęła decyzję o remoncie zabytkowej wieży. W 2013 r. zostały pozyskane fundusze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urzędu Gminy Choszczno na projekt budowlany. W 2014 r. pozyskano wsparcie finansowe z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie na prace budowlano-konserwatorskie.
1 lipca 2014 r. rozpoczęto kapitalny remont wieży. Prace powierzono doświadczonej firmie konserwatorsko-budowlanej. Realizację drugiego, końcowego etapu remontu, umożliwiły środki Niemieckiego Rządu Federalnego na Kulturę i Media, pozyskane przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury.
To wielkie przedsięwzięcie mogło być przeprowadzone dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców Sławęcina i członków Sławęcińskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych z koordynatorem Józefem Leśniańskim, życzliwości osób związanych z pracą przy ochronie zabytków, oraz przy duchowym wsparciu proboszcza parafii ks. Stanisława Sas Ilnickiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności