Drukuj

dolskKrajobrazy Kulturowe, Założenia Dworskie i Parkowe na Pograniczu Polski i Niemiec
Biuro Dokumentacji Zabytków zostało zaproszone do udziału w 9-tym posiedzeniu na temat założeń dworskich i parkowych na pograniczu polsko-niemieckim, organizowanym przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Regionalny Związek Planistyczny w Meklemburgii - Pomorzu Przednim. Założeniem spotkania było zapoczątkowanie ściślejszej współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie ochrony dóbr kultury na terenie historycznego Pomorza. Spotkanie miało miejsce 9 października 2014 roku w Pasewalku.


Wystąpienia wprowadzające zaprezentowali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż oraz Minister ds. Energii, Infrastruktury i Rozwoju M-PP Christian Pegel.

Referaty przedstawili organizatorzy oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, oraz właściciele i użytkownicy zabytkowych pałaców i dworów - zarówno ze strony polskiej jak niemieckiej. BDZ przygotowało wystąpienie oraz prezentację „Zabytkowe dwory i pałace województwa zachodniopomorskiego. Działania publiczne wspomagające utrzymanie dobrego stanu zabytków”.

 Zobacz całą prezentację

 

tytulowa