Drukuj

ainauguracja edd 2014 086 września 2014 roku w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie miała miejsce uroczysta inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa pod ogólnopolskim hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości”. Koordynatorem wojewódzkim i organizatorem EDD od 10 już lat jest Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Europejskie dni Dziedzictwa objęte są honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

 

Wśród zebranych gości znaleźli się m. in.: posłanka Magdalena Kochan, senator Sławomir Preiss z małżonką, Teresa Kalina - przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Drożdż Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Ewa Stanecka Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Małgorzata Gwiazdowska Miejski Konserwator Zabytków, Beata Makowska kierownik Oddziału Terenowegoo NID, ks. Marek Cześnin Diecezjalny Konserwator Zabytków, Teresa Sadowska wójt gminy Banie, prof. Adam Makowski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Paweł Pawłowski dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.


W trakcie uroczystości wręczone zostały:

asp. szt. dr Markowi Łuczakowi - Medal „zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami” nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym roku przyznane zostały:

1. Małgorzacie Gwiazdowskiej – Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Szczecinie
2. Księdzu Markowi Borowskiemu SAC z parafii p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
3. Aleksandrowi Ostaszowi ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza
4. Piotrowi Piwowarczykowi z Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu


Listy gratulacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali Aleksander Ostasz i Andrzej Kocewicz z UW Service.


Wręczone zostały również honorowe dyplomy „Swojskie zabytki” nadane przez Marszałka województwa zachodniopomorskiego. Otrzymali je:

1. Magdalena Pilarska – użytkowniczka młyna z 1928 roku, Szczecin – Krzekowo
2. Aleksander Ostasz – Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza
3. Kazimiera Kalita-Skwirzyńska i Franciszek Skwirzyński – właściciele zabytkowej kuźni i parku w Chełmie Dolnym, gm. Trzcińsko Zdrój
4. Społeczny Komitet Odbudowy Zabytkowego kościoła w Motarzynie, gm. Tychowo
5. Ksiądz prałat dr Aleksander Ziejewski z Bazyliki p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie
6. Igor D. Górewicz – Stowarzyszenie Drużyna Grodu Trzygłowa
7. Magdalena Wiśniewska – właścicielka zagrody nr 25 w Brzózkach, gm. Nowe Warpno

Wyróżnienia wręczał Wicemarszałek Wojciech Drożdż i Wojewódzki Konserwator Zabytków Ewa Stanecka.

Po części oficjalnej uroczystości zebrani goście zostali zaproszeni na Bulwar Piastowski, gdzie pod dumnym hasłem „Wszyscy na pokład!”, dzięki przychylności Żeglugi Szczecińskiej – zarządcy nabrzeża, razem z mieszkańcami miasta można było podziwiać replikę słowiańskiej łodzi Dobrawa. Właścicielem łodzi jest Drużyna Grodu Trzygłowa, która zaprezentowała średniowieczne gry i zabawy, pokazy kowalstwa, zielarstwa i kuchni słowiańskiej a także walki z komentarzem historycznym Wojewody Drużyny Igora Górewicza.
Przy nabrzeżu zobaczyć można było także Barkę rzeczną z 1902 roku wydobytą z Odry w 2011. O historii wydobycia barki opowiadał Pan Aleksander Ostasz ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.
W kinie Zamek o godz. 16-stej miała miejsce projekcja filmu w reżyserii Zdzisława Cozaca „Miasto zatopionych Bogów” połączona ze spotkaniem autorskim z reżyserem. W dyskusji z reżyserem Zdzisławem Cozacem na temat powstawania filmu ale nie tylko wzięli udział zaproszeni goście m.in. prof. Marian Rębkowski z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie, Igor D. Górewicz – wojewoda Drużyny Grodu Trzygłowa, Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta, Cezary Nowakowski dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków i licznie zgromadzona publiczność.

Tuż po filmowym spotkaniu, o godzinie 18-stej w Galerii Gotyckiej Zamku rozpoczął się pokaz replik strojów z XVIII wieku. Prezentowane stroje zostały uszyte ręcznie, według wzorów strojów z epoki przez pracownię rekonstrukcji strojów historycznych Magdaleny Bekier.
Zapraszamy do naszej fotogalerii z dnia inauguracji!