Drukuj

henrykowskie dni 2014W dniach 4-6 lipca 2014 miały miejsce XI Henrykowskie Dni w Siemczynie pod honorowym patronatem:

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Ewy Staneckiej i Dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie Cezarego Nowakowskiego.

Organizatorzy: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, Gmina Czaplinek, Starostwo Drawskie i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” stanęli na wysokości zadania zapewniając uczestnikom mnóstwo różnorodnych atrakcji i wspaniałą zabawę.

 


Ale nie brakowało też poważnej rozrywki intelektualnej, a była nią już pierwszego dnia konferencja naukowa "Z dziejów Ziemi Drawskiej" pod sprawnym kierownictwem dr Zbigniewa Mieczkowskiego. Złożyły się na nią referaty i prezentacje multimedialne:
- Krystyny Rypniewskiej - Zakres opieki konserwatorskiej nad pałacem w Siemczynie
- Dr Janiny Kochanowskiej - Skarby Uczestnicy konferencji "Z dziejów Ziemi Drawskiej Pomorza - witraże
- Dr Zbigniewa Mieczkowskiego - Ród Güntersbergów na ziemi drawskiej. Czy Jakub Güntersberg jest mordercą Przemysła II i założycielem Lubieszewa,
- Marii i Waldemara Witek - Budownictwo ryglowe. Balast czy dobrodziejstwo?
- Jarosława Leszczełowskiego - Dzieje Ordensburga nad Krosinem,
- Dr Marcin Majewskiego - Najstarsze dzwony na Pomorzu Zachodnim

 

Relacja p. Wiesława Krzywickiego - honorowego członka Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - pobież pdf