Dotacje Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych w 2014 r.

Wzorem lat ubiegłych, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku będzie  wspierał finansowo właścicieli i użytkowników zabytków znajdujących się  na terenie naszego województwa  w prowadzeniu prac  restauratorskich i konserwatorskich przy tych zabytkach. Dotacje kierowane będą na dofinansowanie prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, a przydzielane w drodze konkursowej.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2014. Tegoroczna kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 1 200 000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych). Wszystkie niezbędne informacje oraz elektroniczną wersje wzoru wniosku  znajdą Państwo TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności