Drukuj
kongres_kultury03

W dniach 15-16 listopada 2013 r. w Szczecinie odbył się Kongres Kultury Pomorza Zachodniego.
„Dziedzictwo kulturowe – dobrodziejstwo czy balast? Zabytki Pomorza Zachodniego między teorią a praktyką” – to jeden z paneli, którego organizatorem było Biuro Dokumentacji Zabytków. Panel poświęcony był m.in. uwarunkowaniom i możliwościom dotyczącym ochrony i opieki nad zabytkami w tym: badaniom naukowym, publikacjom, prowadzeniu rejestru zabytków oraz wojewódzkich i gminnych ewidencji zabytków czy programom opieki nad zabytkami.


Uczestnikami panelu byli:

 (jako moderator) dr Janina Kochanowska historyk sztuki, Prezes Stowarzyszenia Akademia Umiejętności ‘Tradycja” w Leśnie Górnym,
prof. Radosław Barek adiunkt w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa Politechniki Poznańskiej,
dr Maciej Płotkowiak adiunkt w Zakładzie Historii Architektury, Teorii i Konserwacji Zabytków ZUT,
prof. Marian Rębkowski kierownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Szczecinie, kierownik Katedry Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US,
Ewa Stanecka Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Małgorzata Gwiazdowska Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie,
Teresa Sadowska wójt gminy Banie.
Poruszanymi zagadnieniami były m. in. Możliwości i potrzeby w zakresie tworzenia parków kulturowych, wpisywania zabytków architektury na listę Pomników Historii i tworzenia tematycznych szlaków turystycznych, finansowanie prac konserwatorskich a także włączenia ochrony i opieki nad zabytkami w procesy rewitalizacji miejscowości Pomorza Zachodniego czy kwestie społecznego odbioru zabytków i krajobrazu kulturowego.