Drukuj
antikon_plakat

Projekt Kościoły Ryglowe Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Realizowany we współpracy: Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w zakresie ochrony, opieki i promocji ryglowej architektury sakralnej w kontekście zagrożenia utraty przez te obiekty wartości zabytkowych i eliminację skutków zagrożeń.
W końcu sierpnia zakończono pierwszy etap projektu – prace terenowe na obszarze diecezji (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i wielkopolskie).
Efekty tych działań zostały przedstawione podczas obrad XIV Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2013”, która odbyła się w dniach 16-18 września 2013 roku w Centrum Edukacyjno-Informacyjnym w Koszalinie.

 

Partonat honorowy
Mathias Brodkorb – Minister oświaty, Nauki i Kultury Meklemburgii – Pomorza Przedniego
Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków RP w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Marcin Zydorowicz – Wojewoda Zachodniopomorski
Helmuth Freiherr von Maltzahn – Konsul Honorowy Polski w Schwerinie
Bartłomiej Sochański – Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Komisja Drewna Polskiego Narodowego Komitetu ICOMOS
Partnerzy Projektu po stronie niemieckiej
Ministerium für Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Archäologie und Denkmalpflege Mecklenburg Vorpommern Deutsch-Polonische Gesellschaft in MV e. V.
Partnerzy Projektu po stronie polskiej
Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Szczecinie
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Specjalistyczny Patronat Prasowy
Biuletyn Informacyjny Konserwatorow Dzieł Sztuki w Łodzi
Spotkania z zabytkami z Warszawy
Renowacje i Zabytki z Krakowa
Patronat Medialny
Kurier Szczeciński

 

prezentacje z konferencji cz. I

prezentacje z konferencji cz. II