Dotacje Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych w 2013 r.

Wzorem lat ubiegłych, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 roku będzie  wspierał finansowo właścicieli i użytkowników zabytków znajdujących się  na terenie naszego województwa,  w prowadzeniu prac  restauratorskich i konserwatorskich przy tych zabytkach. Dotacje kierowane będą na dofinansowanie prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, a przydzielane w drodze konkursowej.
Informujemy, i ż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2013 r., przeznaczając na ten cel środki w wysokości  jednego miliona złotych. Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2013 r.
Szczegółowe informacje, w tym formularz wniosku, znajdują się na stronie internetowej Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego. Poniżej zamieszczamy stosowny link:

http://www.kultura.wzp.pl/mecenat/konkursy/ochrona-zabytkow/169-zabytki-2013-nabor-wnioskow.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności