Drukuj

W dniach 31 maja – 2 czerwca odbyła się w Gubinie polsko-niemiecka konferencja „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim”, organizatorzy której postawili sobie za cel znalezienie odpowiedzi na szereg pytań związanych z szeroko rozumianą ochroną dziedzictwa kulturowego i możliwościami międzynarodowej współpracy.

Punktem wyjścia był polsko-niemiecki projekt „Warsztat konserwatora”, który zmierza do odbudowy gubińskiej fary. Wśród ponad trzydziestu referatów w ramach bloków tematycznych „Dziedzictwo kulturowe pogranicza – szanse, realia, zagrożenia w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym”, „Zabytki na pograniczu polsko-niemieckim – problematyka konserwatorska”, „Inicjatywy obywatelskie na pograniczu polsko-niemieckim” i „Budowa postaw obywatelskich mieszkańców Pomorza Zachodniego w działalnosci Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie”Turystyka kulturowa na pograniczu polsko-niemieckim” zaprezentowane zostały cztery wystąpienia z województwa zachodniopomorskiego – Anny Bartczak „Rekonstruowanie pamięci. Budowanie postaw obywatelskich mieszkańców Pomorza Zachodniego w działalności Biura Doklumentacji Zabytków w Szczecinie”, Ewy Staneckiej, Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków i Macieja Płotkowiaka „Organizacja dotychczasowych działan oraz perspektywy procesu inwestycyjnego w trakcie odbudowy kościołap.w. NMP w Chojnie”, Małgorzaty Gwiazdowskiej, Miejskiej Konserwator Zabytków w Szczecinie „Renowacja katedry p.w. Św. Jakuba apostoła w Szczecinie z rekonstrukcją i adaptacją wieży na cele turystyczne” oraz Macieja Słomińskiego „Stowarzyszenie nas Rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Obywatelska inicjatywa na pograniczu polsko-niemieckim”.

Konferencji towarzyszył objazd studialny do klasztoru w Neuzelle, pałaców w Brodach i Branitz oraz kościoła w Bieczu.

konferencjagubinbrodypalac_w_branitzwnetrze