Drukuj

„Wodo płyń, wietrze wiej”, czerwiec  2012 r.

W Galerii Marszałkowskiej, na I piętrze Skrzydła Zachodniego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, prezentowana jest wystawa  pt. „Wodo płyń, wietrze wiej. Wiatraki, młyny, elektrownie. Ślady kulturowe w krajobrazie Pomorza Zachodniego”. 

Wystawa przygotowana przez zespół Biura Dokumentacji Zabytków, prezentuje wybrane zabytki techniki, związane z wiatrem i wodą. Przegląd obiektów obrazuje przemiany, jakie dokonały się w tej dziedzinie, związanej początkowe  z młynarstwem, potem z energetyką, a współcześnie – także z turystyką. Przedstawione są przykłady różnych obiektów -  np. zachowany drewniany wiatrak tzw. koźlak z Mierzyna, murowane wiatraki typu holenderskiego z Poradza, Tychowa, Wolina , młyny wodne z Suchanówka i Barlinka, młyny elektryczne ze Stargardu Szczecińskiego oraz elektrownie wodne pracujące do dziś na Redze, Parsęcie czy Myśli. Niektóre z obiektów przekształcone zostały w klimatyczne hotele, restauracje  czy letniska. Niektóre czekają jeszcze na szansę dalszego istnienia. Są także obiekty zachowane reliktowo, jako ślady utrwalone  w krajobrazie  – warto umieć je odczytać.. AHF