Drukuj
dsc001

Po raz kolejny  - już dwunasty – odbyła się Polsko-Niemiecka Konferencja „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2011”, organizowana przez Szczecin Expo Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, przy współudziale min. WUOZ, BDZ, OT NID i samorządów lokalnych. Tym razem gospodarzem była strona polska, która zorganizowała obrady w Kamieniu Pomorskim i Międzywodziu. W programie znalazły się także podróże studyjne po terenie gminy Stepnica, Kamień Pomorski, Wolin, Świerzno, podczas których zaprezentowano najciekawsze drewniane zabytki – np. kościół w Dzisnej, tawernę w Stepnicy, dom w Widzieńsku, założenie dworsko-parkowe w Świerznie, skansen archeologiczny Słowian i Wikingów w Wolinie.


Konferencja ANTIKON jest okazją do spotkań specjalistów różnych branż, zajmujących się problematyką zabytkowych obiektów drewnianych – ich badaniem, dokumentacją, konserwacją, renowacją.
Tegorocznym tematem przewodnim konferencji była translokacja obiektów zabytkowych. W wystąpieniach i dyskusjach przedstawiono zarówno ideowe zapisy w dokumentach międzynarodowych, rozwiązania prawne w poszczególnych krajach, jak i konkretne przykłady działań pochodzące z praktyki konserwatorskiej. Temat okazał się naprawdę frapujący, pokazany z różnych perspektyw - po raz kolejny uzmysłowił, jak ważny jest kontekst historyczny i kulturowy, wpływający na podejmowane działania.
Biuro Dokumentacji Zabytków reprezentowane było przez Marię Witek i Aleksandrę Hamberg-Federowicz, które przedstawiły doświadczenia z nadzorowania prac przy translokacji ryglowej chałupy z Mścic w gminie Będzino do Policka w Gminie Manowo. Na nasze zaproszenie odpowiedział także burmistrz Dębna, prezentując słuchaczom działania samorządu w dziedzinie ochrony zabytków, a zwłaszcza renowacji ryglowej kuźni w Dolsku.