Drukuj

dsc0009610 września w Kamieniu Pomorskim odbyła się inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w woj. zachodniopomorskim, w której uczestniczył Wojciech Drożdż,  Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem Ody do radości przez zespół dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim.
Zebranych licznie gości powitał pan Bronisław Karpiński, burmistrz Kamienia Pomorskiego. Następnie w krótkim wystąpieniu pan Marszałek podkreślił znaczenie Europejskich Dni Dziedzictwa w budowaniu silnych i pozytywnych związków społecznych z przestrzenią kulturową Pomorza.


W trakcie uroczystości wręczono Złote Odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego „ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI”, przyznane: Bronisławowi Karpińskiemu, burmistrzowi Kamienia Pomorskiego, pastorowi Hansowi-Udo Voglerowi, aktywnemu orędownikowi pojednania polsko-niemieckiego, zaangażowanemu w ochronę dziedzictwa kulturowego Trzebiatowa, Mirosławowi Klukowi, burmistrzowi Pełczyc i Tomaszowi Wolenderowi, zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Na mocy uchwały nr 1345/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyróżnił srebrnymi Odznakami Honorowymi Gryfa Zachodniopomorskiego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino za niezwykle skuteczne prowadzenie działań remontowych i konserwatorskich przy zabytkach, prowadzenie warsztatów edukacyjnych i propagowanie Szlaku Cysterskiego oraz Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej za popularyzację wiedzy o historii i roli komunikacji zbiorowej, gromadzenie historycznych obiektów dokumentujących powstanie i rozwój komunikacji i rolę w postaniu Muzeum „Zajezdnia Sztuki”. Odznaki wręczał Marszałek Wojciech Drożdż.
Tradycyjnie wręczane były również dyplomy honorowe „Swojskie Zabytki”; otrzymali je: Tadeusz Brocki – użytkownik zespołu folwarcznego w miejscowości Strąpie, gm. Barlinek, Bogdan, Zdzisław i Krystyna Andziakowie – właściciele zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie, gm. Czaplinek, Starostwo Powiatowe w Gryficach – prowadzące Domy Pomocy Społecznej w obiektach o wartościach zabytkowych, Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, skutecznie remontujący historyczny spichlerz w Jankowie i dworzec w Drawsku Pomorskim. Nagrody wyróżnionym wręczył Marszałek Wojciech Drożdż.
Uczestnicy uroczystości wysłuchali następnie wykładu inauguracyjnego dr Grzegorza Kurki w muzeum kamieńskiego. Zwiedzanie Zabytków Kamienia Pomorskiego uświetnił koncert organowy w miejscowej katedrze. Na zakończenie kamieńskiej części dnia osoby uczestniczące w inauguracji EDD mogły wziąć udział w historycznym pikniku, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta i Bractwo Słowian Zachodnich „Strażnicy Navii”.
Sobotnie spotkania z zabytkami zakończyła wizyta w XVI-wiecznym kościele w Jarszewie, gdzie blisko stu uczestników EDD podziwiało odrestaurowane manierystyczne wyposażenie świątyni (ołtarz, ambona, empory, ławki) oraz polichromowany strop kolebkowy.