Drukuj

miniW dniach 26-30 maja 2011 r. w ośrodku konferencyjnym w Kulicach miało miejsce polsko-niemieckie seminarium Fundacji Akademia Europejska Kulice-Külz i Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Współpracy Niemiecko-Polskiej „Architektura i architekci na Pomorzu na przestrzeni wieków”.
    Tematem wykładów i dyskusji seminarium były m.in. wybitne dzieła architektury gotyckiej na Pomorzu Zachodnim, wybitni architekci i konserwatorzy zabytków, architektura pomorskich zespołów dworskich czy rzeźba architektoniczna.
    Wykład „Zagroda ryglowa w krajobrazie wsi Pomorza Zachodniego – tradycja i przemiana” wygłosili Maria Witek (BDZ Szczecin) i Waldemar Witek (Oddział Terenowy NID w Szczecinie). Autorzy zwrócili w nim uwagę, iż zachowana na obszarze Pomorza Zachodniego i Środkowego tradycyjna architektura wiejska – w tym ryglowa, szczególnie cenna, będąca wyróżnikiem regionu – jest materialnym dowodem dokonań wielu minionych pokoleń, śladem w przestrzeni waloryzującym wiejski krajobraz kulturowy.


    Przez długie dziesięciolecia po 1945 roku wartość kulturowa i zabytkowa tradycyjnej architektury wiejskiej na Ziemiach Zachodnich pozostawała niezauważana i traktowana zdecydowanie marginalnie. W tym czasie zniszczeniu uległo wiele cennych obiektów etnograficznych (wzniesionych w technice ryglowej): wiejskich kościołów, chałup rybackich, domów typu pyrzyckiego, saskich lub nawiązujących do ich wzorów, zagród czworobocznych, wiatraków, młynów. Nierzadko jedynym śladem po unikalnej zabudowie są specjalistyczne dokumentacje, inwentaryzacje i serwisy fotograficzne przechowywane w zasobie archiwalnym m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Biura Dokumentacji Zabytków, Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji zabytków obecnie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
    Stworzenie odpowiednich instrumentów prawnych: ustaw, strategii, planów jest zaledwie pierwszym krokiem. Niezbędne jest odpowiednie skoordynowanie działań instytucji państwowych, samorządowych, stowarzyszeń, osób prywatnych aby efekty ochrony zabytkowego krajobrazu wsi zachodniopomorskich były zauważalne.