Drukuj

DSC01264W dniach 15 – 16 czerwca 2011 r., na zamku w Kamieniu Śląskim, pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, miała miejsce konferencja „Wiejska przestrzeń – zagrożone dziedzictwo”. Przewodniczył jej Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński.
Wzięli w niej udział m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, przedstawiciele środowisk naukowych, samorządowcy. Przedstawiciele izb planistycznych i urbanistycznych przedstawili projekt „Opolskiego Dezyderatu w Sprawie Przestrzeni Wiejskiej” mówiący iż „przestrzeń polski jest dobrem wspólnym, chronionym zapisami art. 5 Konstytucji RP. Jest dobrem ograniczonym i praktycznie – w życiu pokoleń – nieodnawialnym. Niestety zachodzą w niej procesy prowadzące do zatracenia wyjątkowego charakteru polskiej wsi”.


Właściciele starych domów nie czują się wyróżnieni pozytywnie, a raczej zapomniani. Niezaspokojona potrzeba nowości i nowoczesności jest podstawowym zagrożeniem dla tradycyjnego krajobrazu i utrzymania lokalnego charakteru miejscowości. Brak uzasadnienia ekonomicznego do remontów i użytkowania wartościowych zachowanych zabudowań powoduje brak możliwości skutecznej ochrony.
Autorzy prezentacji BDZ wskazali również na wielopłaszczyznowe działanie Biura, zmierzające do poprawy warunków ochrony i opieki nad zabytkami. Wymienić tu można: zapisy dotyczące krajobrazu kulturowego w znowelizowanym w 2010 r. planie zagospodarowania przestrzennego, realizację Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami, udział w transolakcjach i rewitalizacji obiektów zabytkowych, ale też i działania o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim (np. Europejskie Dni Dziedzictwa, warsztaty budowlano-konserwatorskie czy publikacje).