W niedzielę 12 września 2010 r. – w ramach tegorocznych obchodów EDD – odbyła się prezentacja jednej z północnych dzielnic miasta – Osiedla Głębokie – Pilchowo, zorganizowana przez Radę Osiedla i pracowników Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

PILCHOWO GLEBOKIE->PIL04

  Na początku uczestnicy wycieczki mogli zwiedzić Zakłady Produkcji Wody, mieszczące się przy ul. Wodociągowej 5.

Tutejsze, funkcjonującego do dzisiaj, PILCHOWO GLEBOKIE->PILO2ujęcia wody głębinowej, zostały wybudowane w pocz. XX w. Zespół stacji wodociągowej zaprojektował architekt Maltritz z Berlina, budowę rozpoczęto w 1928 r., a uruchomienie stacji wodociągowej nastąpiło 5 lipca 1929 r. Tworzące zespół budynki: stacji pPILCHOWO GLEBOKIE->PIL03omp oraz stacji filtrów i aeratorów wyróżniają się nowoczesną architekturą, należącą do ekspresyjnego nurtu modernizmu. Kubiczne bryły zostały też znakomicie wkomponowane w otaczający krajobraz.

OPILCHOWO GLEBOKIE->PILO1 współczesnych aspektach pozyskiwania i oczyszczanie wody dla mieszkańców Pilchowa i Głębokiego, także przy użyciu oryginalnych pomp niemieckich, interesująco opowiadał pan inż. Henryk Kowaliński.  

PILCHOWO GLEBOKIE->PIL12PILCHOWO GLEBOKIE->PIL15

Następnie uczestnicy wPILCHOWO GLEBOKIE->PIL16ycieczki udali się na spacer po dzielnicy leśno – parkowej Głębokie, w czasie którego podziwialiśmy historyczną zabudowę willową, z lat 30. XX w. – miejsce zamieszkania przedwojennej i obecnej elity szczecinian.

PILCHOWO GLEBOKIE->PIL11 

Historię, architekturę i pierwotne rozplanowanie osiedla - przedstawiła pani dr Bogdana Kozińska w czasie prelekcji multimedialnej, która odbyła się w szkole podstawowej przy ul. Jaworowej 41 -  wyjątkowym obiekcie, cenionym przez znawców współczesnej architektury użytkowej. PILCHOWO GLEBOKIE->PIL06PILCHOWO GLEBOKIE->PIL07PILCHOWO GLEBOKIE->PILO5

Został on  zaprojektowany w 1958 r. przez szczecińskiego architekta Mieczysława Janowskiego, według wzorów budownictwa skandynawskiego.

 PILCHOWO GLEBOKIE->PIL13

Kolejną interesującą budowlą, podziwianą przez uczestników EDD, takżPILCHOWO GLEBOKIE->PIL14e pod względem konstrukcyjnym, był kościół parafialny p.w. św. Brata Alberta, którego budowa trwała od 1985 r. do 2005 r.

Miłym akcentem końcowym był przygotowany przez gościnnych mieszkańców osiedla grill na świeżym powietrzu.

TEKST: KAMILA WÓJCIK z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

FOTOGRAFIE: LECH SOŁTYSIAK (BDZ w Szczecinie bardzo dziękuje panu Leszkowi za udostępnienie swoich zdjęć z wycieczki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności