Drukuj

Uedd 2010 zdjecia->inabk01roczysta wojewódzka inauguracja EDD 2010 miała miejsce 11 września w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Po powitaniu gości i uczestników EDD 2010 a także po wystąpieniach oficjalnych, zostały wręczone odznaki i dyplomy uznania.

 fot.1 Oficjalnego otwarcia dokonali Beata Makowska kierownik Oddziału Terenowego KOBiDZ w Szczecinie i Cezary Nowakowski dyrektor Biura Dokumentacji Zbytków w Szczecinie.  

Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostali uhonorowani:

EDD 2010->ina02 

fot.2 Od lewej Wojewódzki Konserwator Zabytków Ewa Stanecka oraz Małgorzata Groblewska, ks. Jacek Fabiszak, Lech Karwowski

1. Lech Karwowski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Za szczególne zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, opiekę nad zabytkami nie tylko ruchomymi, ale także architektonicznymi.

2.Marzanna Groblewska – właścicielka zabytkowego, ryglowego

budynku mieszkalno-gospodarczego w Czaplinku.

3.Ksiądz Jacek Fabiszak - proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski  w Radziszewie oraz kościołów filialnych w Starych Brynkach i Chlebowie, za szczególny wkład w prace konserwatorskie zabytkowych świątyń parafii w Radziszewie.

 EDD 2010->ina03

   Honorową Odznaką „Gryfa Zachodniopomorskiego” , nadaną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, odznaczony został Pan Marek Łuczak, specjalista Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, wojewódzki koordynator do walki z przestępstwami przeciwko zabytkom KWP w Szczecinie.

fot.3 Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Miedzynarodowej Sejmiku Zachodniopomorskiego Norbert Obrycki odznacza  Pana Marka Łuczaka Gryfem Zachodniopomorskim.

         Natomiast Honorowe Dyplomy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za szczególne zasługi w ochronie dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego otrzymali:

 

1.     Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Wielkopolski Oddział Obrotu Gazem w Poznaniu – Gazownia Miejska w Szczecinie, na ręce Pana Dyrektora Kazimierza Hermanowskiego.

2.     Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Szczecinie – zespół budynków przy ul. Figlika, na ręce st. brygadiera mgr inż. Henryka Cegiełki.

3.     Państwo Beata i Dariusz Makowscy, właściciele zabytkowej, ryglowej chałupy w Szczecinie. Państwo Makowscy nabyli zrujnowany budynek, przeprowadzili jego konserwację i przywrócili mu pierwotną funkcję mieszkalną.

4.     Urząd Miasta i Gminy Dębno – na ręce Pana Burmistrza Piotra Downara – za podjęcie prac konserwatorskich i rewaloryzację obiektów zabytkowych na obszarze gminy, ze szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji unikatowej, ryglowej kuźni wiejskiej w Dolsku.

5.     Państwo Helena i Mirosław Szymańscy – właściciele ryglowego młyna w Suchanówku gm. Suchań. Ten niezwykle cenny zabytek techniki powstał w 1827 roku w konstrukcji szkieletowej.

 

EDD 2010->ina04

Wykład końcowy poświęcony planom utworzenia Muzeum Morskiego, wygłosił Dyrektor Pan Lech Karwowski.

         Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się książka „Od pomysłu do przemysłu” pod redakcją Anny Bartczak i Marii Witek z Biura Dokumentacji Zabytków, przygotowana z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2010 r. w województwie zachodniopomorskim.

 fot. 4 Wykład Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie

EDD 2010->ina05

 fot.5 Bankiet na zakończenie uroczystości.

    Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy inauguracji zwiedzili wystawy Muzeum a także podziwiali panoramę miasta z wieży muzealnej.

TEKST: AGNIESZKA OSIAK z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

FOTOGRAFIE: TADEUSZ PRAJZENDANC z Oddziału Terenowego KOBiDZ w Szczecinie