W dniach 17-19 września 2007 r. odbyła się kolejna, VIII Polsko - Niemiecka Konferencja z cyklu „Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo. ANTIKON" Tematem wiodącym tegorocznego spotkania była ryglowa architektura sakralna. Konferencja rozpoczęła się podróżą studyjną po terenie województwa zachodniopomorskiego, zakończoną w Tucznie, gdzie na zamku odbyły się sesje naukowe i panele dyskusyjne. Biuro Dokumentacji Zabytków było jednym z partnerów głównego organizatora - Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO.

Celem organizowanego cyklu konferencji i podróży studyjnych jest współpraca polsko-niemiecka w zakresie ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego, gromadzenie wiedzy o obiektach zabytkowych Pomorza po obu stronach granicy, pobudzenie świadomości o wartości i potrzebie zachowania architektury ryglowej i drewnianej Pomorza, a także upowszechnianie wiedzy o środowisku i krajobrazie kulturowym, promocja dziedzictwa kulturowego, promocja miast i gmin na pograniczu polsko-niemieckim. Celem pośrednim jest integracja uczestników rynku konserwatorskiego: właścicieli i użytkowników zabytków, konserwatorów, naukowców, wykonawców prac i usług, producentów, stworzenie okazji do spotkania, służącego wymianie doświadczeń i poglądów oraz dyskusji.

Patronat Honorowy
 • Tomasz Merta - Generalny Konserwator Zabytków RP
 • Henry Tesch - Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern
 • Norbert Obrycki - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Bartłomiej Sochański - Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec
 • dr hab. inż. Jerzy Jasieńko - Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytkówdr
 • hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski - Przewodniczący Komisji Architektury Drewnianej PKN ICOMOS

Partnerzy Projektu po stronie polskiej

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
 • Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
 • Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Partnerzy Projektu po stronie niemieckiej

 • Partner Główny - Landesamt für Kultur und Denkmalpflege - Archäologie und Denkmalpflege
 • Instytucje wspierające: Ministerstwo Oświaty Meklemburgii Pomorza Przedniego
 • Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Meklemburgii - Pomorzu Przednim

Współpraca w przygotowaniu podróży studyjnej:

 • Burmistrz Czaplinka
 • Burmistrz Drawska Pomorskiego
 • Burmistrz Tuczna

 
PROGRAM

17 września 2007 r.

Podróż studyjna: Cieszyno, Mielenko , Jankowo, Drawsko Pomorskie, Siemczyno , Czaplinek, Tuczno, Martew, Broniowo, Lubiesz

prelegenci:

 • Siegfried Wack - Prezes Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Meklemburgii -Pomorzu Przednim
 • Ewa Prync-Pommerencke - Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
 • Ewa Stanecka - Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Bogdan Wankiewicz - Starosta Wałecki

18 września 2007 r.

prelegenci:

 • prof. dr arch. inż. Jan Juliusz Tajchman - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Na czym polega metoda konserwacji zabytków architektury
 • Dipl. Ing. Jens Amelung - Architekt, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
  Fachwerkkirchen in Mecklenburg-Vorpommern (ein Überblick)
 • Cezary Nowakowski - Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
  Wybrane zagadnienia form konstrukcyjnych kościołów ryglowych Pomorza Zachodniego
 • dr Radosław Barek - Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
  Kontekst krajobrazowy kościołów szachulcowych
 • Matthias Zahn - Restaurator
  Die Synagoge in Hagenow - restauratorische und baugeschichtliche Untersuchungen
 • Dr. Sybille Gramlich - Kunsthistorikerin, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum
  Gotteshäuser in Kriegsgefangenenlagern des. 1 Weltkriegs, zwei Beispiele
 • Piotr Tuliszewski - Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Toruniu
  Historyczne konstrukcje ciesielskie kościołów z pogranicza ziem: chełmińskiej i dobrzyńskiej od XIV do XVIII wieku. Przyczynek do historii konstrukcji dachowych w Polsce
 • Ewa Stanecka - Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  Polichromowane stropy drewniane w kościołach Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej
 • Peter Knüvener - Kunsthistoriker
  Uckermark, Neumark, Pommern - Bemerkungen zu künstlerischen Verbindungen im
  Spätmittelalter
 • Werner Ziems - Restaurator; Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum
  Taufengel in Brandenburg - eine restauratorische Bestandserfassung

19 września 2007 r.

prelegenci:

 • Maria Witek, Waldemar Witek - Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
  Warsztaty konserwatorsko - budowlane w Słowinie, jako przykład integracji społeczności lokalnej wokół idei ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Dominik Mączyński - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
  Program europejski "Dachy Europy"- tematyka i wstępne posumowanie warsztatów
 • Matthias Hartig - Zimmermeister
  Angewandte Holzverbindungen in der Praxis
 • Krzysztof Milanowski - Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Toruniu, Piotr Tuliszewski - Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Toruniu
  Małomiasteczkowa i wiejska architektura ryglowa w powiecie golubsko-dobrzyńskim i wąbrzeskim, woj. kujawsko-pomorskie. Komunikat o stanie zabytków na przykładzie obiektów z XVIII i XIX wieku.
 • Niels Juister - Architekt, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
  Die Bau - und Sanierungsgeschichte der evangelischen Marktkirche „Zum Heiligen Geist" in Clausthal-Zellerfeld
 • Ulrich Schaaf - Adiunkt w Zakładzie Konserwatorstwa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Friedrich Bernard Werner i jego widoki śląskich kościołów szkieletowych
 • Wojciech Kapałczyński - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze
  Translokacja domu przysłupowego z Wigancic do Zgorzelca
 • Ewa Bożejewicz - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Drewniane konstrukcje wieżowe kościołów ziemi chełmińskiej
 • Ewa Kalbarczyk - Klak, Joanna Szot - Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu
  Szkieletowa architektura sakralna w województwie opolskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności