3plakat zdd 2021W roku 2021, który ograniczył aktywność życia kulturalnego w wyniku utrudnień spowodowanych przez pandemię COVID-19, jeszcze ważniejsze staje się przywracanie i pielęgnowanie dobrych tradycji. Dlatego zapraszamy serdecznie Państwa do włączenia się w organizację Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, które odbywać się będą pod hasłem „Skarbiec pamięci”. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, zwracając uwagę mieszkańców Pomorza Zachodniego na jego dziedzictwo kulturowe, tradycyjnie łączą wątki Europejskich Dni Dziedzictwa z bardzo silnie podkreśloną specyfiką kulturową i historyczną naszego regionu. Realizowana już od kilkunastu lat formuła tego wydarzenia ukierunkowana jest na promowanie kultury, historii i tradycji Pomorza Zachodniego jako elementu dziedzictwa kulturowego Polski i Europy, stąd też organizatorzy regionalni mają możliwość wykorzystywania w swoich działaniach prowadzonych we wrześniu 2021 r. hasła Europejskich Dni Dziedzictwa „Smaki dziedzictwa”.

 

   Tegoroczne hasło ZDD „Skarbiec pamięci” odwołuje się do historii, które skrywają mury zabytkowych obiektów, ale też do wspomnień i emocji zamkniętych w rodzinnych albumach i pamiątkach przekazywanych kolejnym pokoleniom, które znalazły na Pomorzu Zachodnim swój dom. Wszystkie te elementy splatają się ze sobą w barwny gobelin materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu, który chcemy zaprezentować podczas Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.


    Wydarzenia ZDD odbywające się od sierpnia do października są kierowane do jak najszerszego grona odbiorców, a udział w nich jest bezpłatny. W poprzednich latach uczestniczyło w nich kilkudziesięciu organizatorów, którzy w zróżnicowany, dopasowany do swoich możliwości i specyfiki, sposób przygotowywali wydarzenia kulturalne mające budować tożsamość regionalną oraz promować kulturę i tradycje Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców.
Zdajemy sobie sprawę z utrudnień związanych z COVID-19, dlatego mile widziane będą wydarzenia mające formę kameralną lub umieszczone w przestrzeni wirtualnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności