Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

 

Planowana kwota w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na dotacje wynosi 1 800 000 zł. Wszystkie niezbędne informacje oraz elektroniczną wersję wniosku znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Nabór wniosków trwa do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.: 91 440 30 30 lub adresem e-mail: brechnio@wzp.pl

Załączniki do pobrania na stronie: https://kultura.wzp.pl/index.php/mecenat/konkursy/ochrona-zabytkow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności