To nie kobieta.
Ani zgubiona walizka.
Ani pierścień, gdzie był rubin.
Ani cudowne odnalezienie ukochanego kuzyna.
Ta historia jest inna.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Lecz przerastamy omszałą przeszłość i dotykamy szeptem.
Tymoteusz Karpowicz

Szanowni Państwo,

Książnica Pomorska w Szczecinie i Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zapraszają uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół średnich województwa zachodniopomorskiego do udziału w X, jubileuszowej, edycji konkursu historyczno-literackiego, organizowanego w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2021, odbywających się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o regionie – jego skomplikowanej przeszłości, żyjącej w opowieściach rodzinnych, tej odległej i tej bliskiej, oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, tworzenie przywiązania do „małej ojczyzny”, do jej historii i tradycji. Stąd istotna dla organizatorów jest nie tylko forma literacka prac konkursowych, ale także zgodność ich treści z faktami historycznymi.

Tegoroczne hasło konkursu – „Skarbiec pamięci” – wyraźnie kieruje uwagę uczestników w stronę przeszłości, ku wspomnieniom o ludziach i historii Pomorza Zachodniego. Skłania do zanurzenia się w nie, do ich głębi lub płycej, w niedawne czasy. Co będzie zarzewiem, inspiracją do pisania? Co będzie skarbcem? Znaleziony pamiętnik, przechowywany dziennik, tajemniczy sztambuch, gdzie pamięć znalazła odzwierciedlenie w zapisanych słowach, fotografiach, rysunkach? Szkatułka z pamiątkami rodzinnymi, cennymi przedmiotami, które ku pamięci przekazywane są z pokolenia na pokolenie? Wiekowa budowla? Opustoszała fabryka, redakcja gazety? Nieistniejąca wieś, istniejące miasto? Czy nade wszystko człowiek, który pamięta i zechce opowiedzieć, podzielić się swoimi skarbami pamięci?

Drodzy uczestnicy, otwórzmy skarbce pamięci te rzeczywiste i te mentalne, duchowe. Bo przecież wczoraj, godzina, która minęła, sekunda... są już w pamięci, w skarbcu...

Mamy nadzieję, że pojemne hasło „Skarbiec pamięci” zainspiruje młodych uczestników konkursu do poznania historii z rodzimych terenów, a także rozbudzi ich literacką wyobraźnię.

Pragniemy ponadto zauważyć, że opiekunami prac uczestników są zazwyczaj ich pracowici nauczyciele, ale również opieki nad przygotowaniem tekstów podejmują się rodzice, dziadkowie, bibliotekarze, pracownicy świetlic dorośli opiekunowie.

Prace o objętości do 10 stron tekstu należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2021 roku na adres mailowy: pomorze@ksiaznica.szczecin.pl z umieszczoną w polu „temat” frazą:  konkurs Skarbiec pamięci”. Dla chętnych uczestników, którzy chcieliby przekazać jury postać papierową pracy, podajemy adres pocztowy: Książnica Pomorska, Czytelnia Pomorzoznawcza, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin z dopiskiem: konkurs Skarbiec pamięci”.

Organizatorzy

Do pobrania:
Regulamin konkursu ZDD 2021
Oświadczenia
Schematy opisów bibliograficznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności