plakatZACHODNIOPOMORSKIE DNI DZIEDZICTWA „KOROWÓD POKOLEŃ” – pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

W tym roku zapraszamy Państwa na wydarzenia w świecie realnym i wirtualnym przygotowane przez organizatorów w wielu miejscowościach Pomorza Zachodniego. W związku z 75. rocznicą włączenia ziem naszego województwa w granice państwa polskiego hasłem przewodnim jest „Korowód pokoleń”.


Tegoroczna edycja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa przypada w szczególnym momencie jaki stanowi pandemia COVID- 19. To trudny egzamin w każdej sferze życia – także w opiece nad dziedzictwem kulturowym. Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – jako koordynator wojewódzki - ze względów bezpieczeństwa zrezygnowało z tradycyjnej formuły inauguracji – otwartego spotkania z Państwem. Niemniej organizatorzy zapraszają chętnych do – w miarę możliwości – aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach: spacerach, wystawach, projekcjach filmów, konkursach, wykładach.
Zachęcamy także do śledzenia aktywności organizatorów w internecie – także tam będzie można wysłuchać interesujących wykładów czy uczestniczyć w konkursach.
Tradycyjnie Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa mieszczą w sobie także działania realizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku mają hasło „Moja droga”, odwołujące się do dróg prowadzących do jednoczenia państwa i narodu po 1918 roku, a także do polskich odkrywców i podróżników.
W związku z nieprzewidywalnym rozwojem sytuacji epidemiologicznej prosimy Państwa o sprawdzanie na bieżąco zapowiedzi wydarzeń – organizatorzy mogą korygować swoje zamierzenia – przenosić je do przestrzeni wirtualnej, przesuwać w czasie lub odwoływać.
Pierwszym odcinkiem wspomnień ze spotkań z Państwem – a to już XV lat będzie wystawa online plakatów towarzyszących kolejnym edycjom Europejskich i Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.

 

zespół pracowników
Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności