miniaturka15 czerwca 2020 roku w Szczecinie zmarła Alicja Gerlach – Jósewicz, oddany pracownik szczecińskiej Służby Konserwatorskiej, wieloletnia kierowniczka Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków - dzisiejszego Biura Dokumentacji Zabytków.

Alicja Gerlach-Jósewicz urodziła się 25 sierpnia 1934 roku w Stryju (obecnie miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim). Studiowała na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w 1956 roku dyplom magistra etnografii. Tuż po studiach podjęła  pracę w czytelni Muzeum Pomorza Zachodniego, skąd – na krótko – przeniosła się do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Od l. 60. XX w. swoją karierę zawodową już na stałe związała z Pomorzem Zachodnim,  pracowała  m.in. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, Wojewódzkim Domu Kultury, Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, szczecińskim oddziale Instytutu Turystyki. 

W latach 1975 – 1985, jako kierowniczka Pracowni Dokumentacji Etnograficznej (Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział Szczecin), z oddaniem i pasją badawczą zajmowała się zadaniami w swojej specjalności naukowej – zabytkami budownictwa drewnianego (ryglowego). Pracę tę kontynuowała kierując w l. 1985 – 1994 Biurem Studiów i Dokumentacji Zabytków, instytucją stanowiącą zaplecze merytoryczne dla  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

W swojej dziedzinie była autorką wielu cennych opracowań konserwatorskich: dokumentacji etnograficznych, inwentaryzacji zabytków w ramach katalogów budownictwa ludowego, kart ewidencyjnych i układów przestrzennych wsi, studiów ruralistycznych i krajobrazu kulturowego z terenu obecnego województwa zachodniopomorskiego. Aktywnie uczestniczyła w sesjach naukowych i konferencjach poświęconych ratowaniu pomorskiego budownictwa szkieletowego, była kuratorką  wystaw o dziedzictwie kulturowym naszego regionu, popularyzatorką sztuki ludowej w czasopismach branżowych („Materiały Zachodniopomorskie”, „Ochrona Zabytków”, „Spotkania z Zabytkami”). W 1993 roku, wraz z M. Nowakowską, opublikowała w „Wiadomościach Konserwatorskich” Apel w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi zachodniopomorskiej.

Za swoją długoletnią pracę na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego uhonorowana została m. in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Gryfem Pomorskim, tytułem Zasłużonego Działacza Kultury, Zasłużonego dla Miasta Szczecina.

Współpracownicy pamiętają Panią Alicję jako osobę dynamiczną, pogodną, emanującą dobrą energią z wspaniałym poczuciem humoru, wprowadzającym wszystkich w doskonały nastrój. Będzie nam jej brakowało…

Pogrzeb Alicji Gerlach-Jósewicz odbędzie się 15 czerwca 2020  o godz. 12:30 , Cmentarz Centralny w Szczecinie, kaplica główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności