„SWOJSKIE ZABYTKI”
dyplom honorowy
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Od 2007 roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznaje honorowy dyplom uznania właścicielom, użytkownikom lub opiekunom obiektów o walorach zabytkowych, wyróżniającym się szczególna troską w ich ochronie czy rewaloryzacji. Wyróżnienie to adresowane jest głównie do osób związanych z zabytkami mniej znanymi, takimi jak: tradycyjna, ryglowa zabudowa wiejska i małomiasteczkowa, obiekty ogólnowioskowe (np. kuźnie, młyny, wiatraki, świetlice, szkoły), czy zabytki techniki (np. cegielnie, mosty, lokalne linie wąskotorowe, elektrownie).

Obiekty powszechnie znane z folderów turystycznych czy przekazów medialnych, jak kościoły, zamki, pałace, ratusze czy obwarowania miejskie – a tym samym wpisane do rejestru zabytków naszego województwa – nagradzane są w inny sposób, m.in. w ramach konkursu „Zabytek Zadbany”. O walorach kulturowych Pomorza Zachodniego decydują jednak również te „zapomniane” (czy też o nieuświadamianej wartości) elementy architektury krajobrazu i to z nimi częstokroć bardziej identyfikują się mieszkańcy naszego regionu. Równie ważne jest także dziedzictwo niematerialne w różnorodnych przejawach.

Przy dalece niewystarczających możliwościach wsparcia finansowego właścicieli bądź użytkowników tego typu zabytków (pomoc ze środków publicznych jest praktycznie niemożliwa bez uprzedniego wpisu do rejestru zabytków) formuła nadawania honorowego dyplomu ma za zadanie tworzyć korzystny klimat społeczny dla szeroko pojętej problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego i budowania tożsamości regionalnej. Świadomość i identyfikacja z dziedzictwem kulturowym jest bowiem warunkiem sine qua non pozyskania aktywnego uczestnictwa mieszkańców w realizacji polityki kulturalnej Województwa – w tym szczególnie Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami.

Do 2019 roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznał 85 wyróżnień.

Dyplomy „SWOJSKIE ZABYTKI” wręczane są corocznie podczas uroczystej, wojewódzkiej inauguracji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności