05 kamienW dniach 14, 26 i 27 listopada br. odbyły się prezentacje skaningu 3D zabytkowego XIV-wiecznego kościoła gotyckiego pw. Matki Bożej Królowej Polski; przeprowadzono je na Wydziale Budownictwa
i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, w Muzeum Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim i Trzebiatowskim Ośrodku Kultury.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców – studentów, uczniów, pracowników naukowych i nauczycieli. Celem skaningu było wierne, cyfrowe, trójwymiarowe i wirtualne odtworzenie architektury zabytkowego kościoła z XIV w. w Iwięcinie oraz znajdującego się w nim zbioru zabytków ruchomych, w oparciu o najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne i mix wirtualnej rzeczywistości, z zamiarem upowszechnienia wiedzy o tym unikatowym zasobie. Zadanie to zrealizowane zostało przez Biuro Dokumentacji Zabytków we współpracy z Fundacją Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Kulturowego oraz parafią rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura cyfrowa. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków MKiDN oraz Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności