jurczyce 06Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie we współpracy z 12 Brygadą Zmechanizowaną im. gen. broni Józefa Hallera i Stowarzyszeniem „Razem dla Wszystkich” wzięło udział w projekcie „Nasz Błękitny Generał”. Projekt realizowany był w Jurczycach koło Krakowa - rodzinnej miejscowości generała Hallera. Częścią projektu były m. in. zajęcia edukacyjne dla dzieci.

O rocznicy odzyskania niepodległości, historii Błękitnej Armii i jej dowódcy generale Józefie Hallerze opowiedziała dzieciom Agnieszka Osiak adiunkt Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Dzieci wysłuchały wiele ciekawych historii o żołnierzach Błękitnej Armii, ich dowódcy, czołgach i samolotach a następnie rozwiązywały zadania i zagadki z opracowanej przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i przygotowanej dla każdego uczestnika zajęć Teczki Pracy Błękitna dla Niepodległej. Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością zwłaszcza w czasie zabawy w grę memo i układaniu puzzli. Taka lekcja historii dla najmłodszych, podczas której dzieci rysowały, wycinały i rozwiązywały zagadki z kart była doskonałym sposobem na poznanie i utrwalenie najważniejszych dokonań błękitnego wojska.


Przy zaszczytnym udziale Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera – Pana generała brygady Sławomira Dudczaka, program projektu w dalszej części zawierał m. in.: spotkanie z Panem Norbertem Rzepisko – burmistrzem Miasta i Gminy Skawina, spotkanie z drużynami harcerskimi „Błękitni” im. gen. Józefa Hallera i „Korzenie” im. gen. Józefa Hallera, wizytę w Izbie Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków, złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera w Jurczycach, wizytę we dworze – miejscu urodzenia gen. Józefa Hallera a także złożenie kwiatów przy sarkofagu gen. Józefa Hallera w kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie.


Tak bogaty i imponujący program projektu „Nasz Błękitny Generał”, profesjonalizm i ogromne zaangażowanie to niewątpliwie zasługa Pana Jerzego Kłępy – sołtysa Jurczyc oraz Jego współpracowników i przyjaciół!

 

Zamieszczone zdjęcia dzięki uprzejmości 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie.
Zdjęcia: mjr Monika Matuszczak, st. szer. Piotr Kabaciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności