iwiecinoBiuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU Kultura cyfrowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury (umowa Nr 04749/19/FPK/DWIM)

mkidn

 

„Zwiększenie dostępu do dziedzictwa kulturowego kościoła z XIV w. w Iwięcinie poprzez cyfryzację jego zasobu”
„Dofinansowano ze środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 r.”

pomorze

 

Celem podstawowym projektu jest wierne, cyfrowe, trójwymiarowe i wirtualne odtworzenie architektury zabytkowego kościoła z XIV wieku w Iwięcinie (z zewnątrz i wewnątrz) oraz znajdującego się w nim zbioru zabytków ruchomych w oparciu o najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne i mix wirtualnej rzeczywistości z zamiarem upowszechnienia wiedzy o tym unikatowym zasobie. Powstanie cyfrowa dokumentacja, udostępniana w celach naukowych i popularyzatorskich, w tym z wykorzystaniem Sali wirtualnej (gogle vr, telebim). Efekt prac będzie nową propozycją zwiedzania zabytku (swoiste muzeum wirtualne) dla szerokich grup odbiorców, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Spotkania edukacyjne prowadzone przez specjalistów Biura Dokumentacji Zabytków odbywać się będą zarówno w naszej siedzibie jak i w formie wyjazdowej.

 

Partnerzy projektu:
Fundacja Wirtualizacji Dziedzictwa Kulturowego
Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu

 

zapraszamy na wirtualny spacer:
iwiecino.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności