00.Krupy wstep(1)20 października 2018 r. odbyły się warsztaty budowlano-edukacyjno-plastyczne w historycznej (wpisanej do rejestru zabytków) zagrodzie nr 26 w Krupach, gm. Darłowo. Dzięki życzliwości właścicielki zagrody Pani Marianny Kuś wszyscy uczestnicy mogli się przenieść w czasie do pocz. XVIII w., kiedy to chałupę na wzorze saskim wzniesiono. 

 


Do aktywnego uczestnictwa w warsztatach zachęcał wójt gminy Darłowo Pan Radosław Głażewski (partner projektu).
Przewodnikiem po zagrodzie nr 26 byli etnografowie: Maria Witek (BDZ), Waldemar Witek (rzeczoznawca SKZ O/Szczecin). Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się archiwalne fotografie zagrody z l. 70 XX wieku (z zasobu WKZ/BDZ) dokumentujące nieistniejące już budynki gospodarcze (inwentarskie, składowo-magazynowe).
Równocześnie rozpoczęły się zajęcia plastyczne (prowadzone przez Annę Bartczak – BDZ) dla licznie zebranych dzieci z świetlic wiejskich gminy Darłowo. Były to zarówno konkursy, zajęcia rysunkowe (z wykorzystaniem teczek pracy „Ryglowe łamanie głowy”), jak i twórczość malarska na drewnie lub torbach tekstylnych. Obowiązkowym motywem była konstrukcja ryglowa lub motywy kwiatowe (charakterystyczne dla regionu tulipany).
Wsparciem merytorycznym i budowlanym byli dla nas specjaliści z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (pod kierownictwem Dawida Gonciarza), wznoszący - przy żywiołowym zaangażowaniu młodzieży - dom pokazowy w konstrukcji ryglowej. Wszyscy mogli także wypełniać kwatery międzyryglowe gliną, pracować przy konstrukcji wykorzystując tradycyjne, ręczne narzędzia.
W sieni chałupy zainscenizowano salę kinową, gdzie prezentowano historię zagrody oraz filmy pokazującą tradycje budowlane. Seans z fachowym komentarzem (W. Witka i D. Gonciarza) trwał nieprzerwanie przez 4 godziny.
Atrakcyjnym elementem była także „wycieczka” do XIV-wiecznego (ryglowo-murowanego) kościoła pw. MB Ostrobramskiej. W rolę przewodnika wcieliła się Pani Ewa Kowalska (konserwator), autorka dokumentacji o wyposażeniu tej niezwykłej świątyni. Zainteresowanych oprowadzała w dwóch turach.
Towarzyszyła nam redaktor Polskiego Radia Koszalin Pani Grażyna Preder, przygotowująca reportaż o naszych działaniach w tej historycznej przestrzeni. Szczególnie cenna była także obecność młodych filmowców ze Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu.
Nad powodzeniem całości przedsięwzięcia czuwał nasz „Ryglowy Świątek”, rzeźba autorstwa Pana Tadeusza Koniecznego.
Uczestnicy otrzymali wszelkie materiały informacyjne o projekcie, zapoznali się z wystawą rozmieszczoną w przestrzeni zabytkowego przejazdu bramnego zagrody nr 26, a także przeprowadzono konsultacje z właścicielami obiektów ryglowych z Obszaru Kulturowo-Krajobrazowego „Kraina w Kratę”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności