0125 sierpnia odbyła się inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2018, które w województwie zachodniopomorskim przebiegać będą pod hasłem „Sąsiedztwo”. Uroczystość ta miała miejsce w Chwarszczanach, w dawnej kaplicy templariuszy, a obecnie kościele filialnym pw. św. Stanisława Kostki.

 

 

 

 

Wydarzenie to zaszczycił swoją obecnością Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, pan Olgierd Geblewicz. Wśród zaproszonych gości byli również: starosta myśliborski, pani Danuta Patkowska i liczni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz mieszkańcy regionu. Gospodarzami uroczystości byli: Jan Krzywicki, wójt gminy Boleszkowice, dr Przemysław Kołosowski z Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach oraz Cezary Nowakowski, dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków, będącego koordynatorem wojewódzkim ZDD.


W trakcie uroczystości osoby zasłużone w ochronie dziedzictwa kulturowego regionu otrzymały z rąk Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pani Ewy Staneckiej złote odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami”. Nagrody te otrzymali: Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, Jarosław Płotkowski, pedagog szkolny z Trzcińska-Zdroju oraz Jarosław Maciej Sałański ze Stowarzyszenia Szlak Templariuszy. Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, pana Olgierda Geblewicza otrzymał dr Przemysław Kołosowski, kierownik Projektu Chwarszczany, inicjator powołania Muzeum Templariuszy w Chwarszcznach. Marszałek O. Geblewicz wręczył ponadto dyplomy honorowe „Swojskie zabytki” następującym osobom: ks. Januszowi Wróblewskiemu, ks. Szymonowi Spalonemu, Aleksandrze Suskiej (wraz z rodziną), Piotrowi Żurawiczowi (wraz z rodziną), Joergowi von Ameln i Markowi Schillerowi, a także stowarzyszeniom: grupie wolontariuszy, organizatorów Muzeum Templariuszy w Chwarszcznach (Weronika Adamowska, Karolina Klomfas, Marta Orylska, Konrad Budzowski, Bartek Chrzanowski, Michał Daniszewski, Mateusz Józefowicz, Marcin Nowak, Włodzimierz Mazur, Andrzej Brzozowski, Mirosław Zator i Iwona Teul), Stowarzyszeniu Szlak Templariuszy, Grupie Odtwórstwa Historycznego „Komandoria Chwarszczany”.


Wykład inauguracyjny, poświęcony dziejom kaplicy i komandorii chwarszczańskiej wygłosił dr Przemysław Kołosowski, a uzupełnieniem jego słów była wystawa posterowa, eksponowana
w nawie kaplicy.


Uroczystość inauguracji ZDD uświetnił występ zespołu Liarman w składzie: Susana Raso – mezzosopran, bandurria, Lidia Małyszek – flety proste i Łukasz Gaszler – lira korbowa, gitara. Zaprezentowane zostały utwory instrumentalne i wokalne z czasów bytności templariuszy w Chwarszczanach.


Do późnego wieczora w pobliżu kaplicy chwarszczańskiej trwały różnego rodzaju wydarzenia, związane z historią tego miejsca (obóz wojów słowiańskich i germańskich, obóz templariuszy, archeologia eksperymentalna, pokazy walk, dawne rzemiosło, machiny oblężnicze, dawna muzyka w plenerze, „rycerski tor przeszkód” i in.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności